Instytut Podstawowych Problemów Techniki
Polskiej Akademii Nauk

Aktualności

Na liście laureatów I edycji konkursu PASIFIC Postdoctoral Fellowship Program znalazł się dr Adi Adumitroaie. Stypendysta będzie pracował dwa lata nad realizacją projektu: „3D Printing of High Performance Polymer Composites (3Dfy)" w Zakładzie Technologii Inteligentnych IPPT PAN, we współpracy i pod opieką prof. Jana Holnickiego-Szulc oraz dr Anity Orłowskiej.

W pierwszej edycji programu „PASIFIC” złożono 348 wniosków z 60 krajów, a do prowadzenia badań w Polskiej Akademii Nauk wyłoniono 35 laureatów z 15 krajów. Wybrane projekty obejmują 17 dyscyplin ze wszystkich trzech paneli – nauki fizyczne i inżynieria (15 stypendiów), nauki przyrodnicze (10) oraz nauki społeczne i humanistyczne (10).

 

Project "3D Printing of High Performance Polymer Composites (3Dfy)", Dr. Adi Adumitroaie

Celem projektu jest opracowanie innowacyjnej metody druku 3D, umożliwiającej wytwarzanie wysokiej jakości materiałów/elementów polimerowych zbrojonych włóknami ciągłymi, określanych mianem kompozytów HPC (High-performance Composites). Dla osiągnięcia wspomnianego powyżej celu, jako materiały składowe wykorzystane zostaną włókna ciągłe (np. węglowe, szklane), które z natury zapewniają doskonałe właściwości mechaniczne (np. sztywność, wytrzymałość) kompozytu oraz żywice termoplastyczne (np. PEEK, PEKK, PEI, PPS) o doskonałych właściwościach termo-mechanicznych (np. termicznych, chemicznych, radiacyjnych, środowiskowych, odporności na ścieranie, odporności na pękanie).

Aspekt innowacyjny projektu stanowi opracowanie nowego typu (w porównaniu z obecnie znanymi technologiami druku 3D) głowicy drukującej, zdolnej do przetwarzania nowego rodzaju materiału wsadowego.

Jako materiał wsadowy zamiast własnych i zastrzeżonych pre-impregnowanych filamentów o przekroju okrągłym (jak jest to obecnie praktykowane  w tym segmencie rynku) - zostaną wykorzystane powszechnie dostępne na rynku pre-impregnowane taśmy kompozytowe o przekroju prostokątnym.

Projekt łączy kilka aspektów (a) materiały wielofazowe (matryca polimerowa i włókna wzmacniające) wykorzystywane w technologii druku 3D; (b) technologie przetwarzania materiałów wsadowych w druku 3D; (c) jakości wyjściowych materiałów kompozytowych drukowanych w 3D.

Projekt jest multidyscyplinarny, obejmuje zarówno zagadnienia z zakresu materiałoznawstwa jak i rozwoju technologii (włókna wzmacniające i składniki matrycy polimerowej, ich kompatybilność, formuła matrycy polimerowej, dodatki i modyfikatory potrzebne w zależności od metody przetwarzania), w tym rozwoju materiału wsadowego, technologii procesu, rozwoju produktu (głowica 3DP do wytłaczania), przetwarzania cyfrowego, automatyzacji i kontroli, projektowania materiałów kompozytowych, analizy i testów fizycznych, modelowania wirtualnego a także symulacji oraz walidacji procesu i produktu.

Projekt opiera się na wcześniejszych pracach badawczo-rozwojowych dr Adi Adumitroaie i ma na celu kontynuację wstępnych prac badawczo-rozwojowych, zwiększenie TRL i wprowadzenie technologii na rynek.

PASIFIC technology

Projekt otrzymał dofinansowanie z unijnego programu Horyzont 2020, Marie Skłodowska-Curie, nr 847639.

Umowa o dofinansowanie nr 847639 - PASIFIC

Okres realizacji:  1 czerwiec 2022 / 1 czerwiec 2024

Wartość: 194 136 EUR

Współfinansowanie ze środków UE MSCA

Więcej: Program PASIFIC w IPPT PAN – www.

PASIFIC
Podziel się artykułem:
Kategoria A Plus

IPPT PAN

logo ippt            ul. Pawińskiego 5B, 02-106 Warszawa
  +48 22 826 12 81 (centrala)
  +48 22 826 98 15
 

Znajdź nas

mapka
© Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk 2024