Instytut Podstawowych Problemów Techniki
Polskiej Akademii Nauk

Zarchiwizowane


Z okazji zbliżających się świąt Wielkanocnych, pragniemy Państwu złożyć serdeczne, świąteczne życzenia
Podziel się artykułem:

Zapraszamy na Ogólnopolski Dzień Inżynierii Materiałowej, który odbędzie się 22 marca 2024 roku. Wydarzenie ma na celu promowanie inżynierii materiałowej zarówno wśród młodzieży, jak i dorosłych miłośników nauki.
Podziel się artykułem:

IPPT PAN jako Lider Konsorcjum wraz z partnerami przemysłowymi, firmą Fusioncopter Sp. z o. o. oraz FlyFocus Sp. z o. o. rozpoczął realizację projektu „Bezzałogowa Powietrzna Platforma Transportowa Wojsk Specjalnych”.
Podziel się artykułem:

W dniu 29 lutego 2024 roku Rada Naukowa IPPT PAN nadała Sandrze Musiał stopień doktora w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych, w dyscyplinie inżynieria materiałowa.
Podziel się artykułem:

W dniu 29 lutego 2024 roku Rada Naukowa IPPT PAN nadała Beacie Niemczyk-Soczyńskiej stopień doktora w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych, w dyscyplinie inżynieria materiałowa.
Podziel się artykułem:

Dr inż. Mateusz Kopeć uzyskał tytuł doktora habilitowanego w dyscyplinie inżynieria mechaniczna na podstawie cyklu publikacji: „Metodologia monitorowania rozwoju uszkodzenia w materiałach inżynierskich poddawanych obciążeniom eksploatacyjnym”.
Podziel się artykułem:

Serdecznie zapraszamy do wysłuchania audycji pt. „O wytrzymałości materiałów nowej generacji” w Polskim Radio RDC - Radio dla Ciebie z udziałem prof. dra hab. inż. Zbigniewa L. Kowalewskiego
Podziel się artykułem:

Prof. Tadeusz Burczyński – Dyrektor IPPT PAN mówcą na Forum Polityki Technologicznej z udziałem Krzysztofa Hetmana, Ministra Rozwoju i Technologii oraz Dariusza Wieczorka, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Podziel się artykułem:

Dr inż. M. Żurawski obronił rozprawę „Experimental study, numerical analysis and predictive control of the Adaptive Tuned Particle Impact Damper”. Promotorem pracy jest prof. R. Zalewski. Promotorem pomocniczym jest dr inż. C. Graczykowski.
Podziel się artykułem:

Zapraszamy do rejestracji na konferencję "CePT – Platforma Rozwoju Innowacyjnej Biomedycyny 2024". Spotkanie odbędzie się w dniu 8 marca 2024 roku w Centrum Dydaktycznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
Podziel się artykułem:
Kategoria A Plus

IPPT PAN

logo ippt            ul. Pawińskiego 5B, 02-106 Warszawa
  +48 22 826 12 81 (centrala)
  +48 22 826 98 15
 

Znajdź nas

mapka
© Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk 2024