Instytut Podstawowych Problemów Techniki
Polskiej Akademii Nauk

Zarchiwizowane


IPPT PAN został Partnerem Instytucjonalnym CETEF’22 - Środkowoeuropejskiego Forum Technologicznego. Wydarzenie odbędzie się w dniach 24-25 października 2022 roku we Wrocławiu, z możliwością uczestnictwa online.
Podziel się artykułem:

W dniach 16-30 września w IPPT PAN był organizowany XXVI Festiwal Nauki. Pracownicy Instytutu przygotowali lekcje festiwalowe dla szkół oraz spotkania klubowe
Podziel się artykułem:

5-8 września 2022 roku odbyła się wspólna konferencja CMM-SolMech 2022. Wydarzenie objęło 42 Konferencję Mechaniki Ciała Stałego (SolMech) oraz 24 Międzynarodową Konferencję Metod Komputerowych w Mechanice.
Podziel się artykułem:

Polskie Centrum Akredytacji (PCA) udzieliło akredytacji Nr AB 1839 dla Laboratorium Badań Materiałów i Konstrukcji IPPT PAN w zakresie badań mechanicznych wyrobów i materiałów konstrukcyjnych
Podziel się artykułem:

IPPT PAN zakończyło realizację prac badawczo-rozwojowych dla spółki United Robots w ramach realizacji projektu „Opracowanie prototypu autonomicznej platformy poruszającej się w środowisku produkcyjnym”
Podziel się artykułem:

Z przyjemnością informujemy, że ukazała się książka profesora Ryszarda B. Pęcherskiego: “Viscoplastic Flow in Solids Produced by Shear Banding” (Lepkoplastyczne Płynięcie Ciał Stałych Wywołane Pasmami Ścinania).
Podziel się artykułem:

Fundacja „Czesław M. Rodkiewicz Scholarship Foundation” przyznała mgr inż. Angelice Zaszczyńskiej nagrodę za pracę, którą laureatka przygotowuje do obrony doktorskiej w IPPT PAN
Podziel się artykułem:

IPPT PAN wraz z Uniwersytetem Łódzkim i Politechniką Warszawską wszedł w skład konsorcjum, które utworzyło Horyzontalny Punkt Kontaktowy Makroregionu Polska Centrala (HPK MPC).
Podziel się artykułem:

W dniach 17-21 lipca 2022 roku odbyła się Międzynarodowa Konferencja Mechaniki Doświadczalnej 19ICEM 2022. Konferencja została zorganizowana po raz pierwszy w Polsce
Podziel się artykułem:

Mariusz Ostrowski, doktorant IPPT PAN, zajął szóste miejsce w  międzynarodowym konkursie „The 2nd International Competition for Structural Health Monitoring” - IC-SHM, 2021.
Podziel się artykułem:
Kategoria A Plus

IPPT PAN

logo ippt            ul. Pawińskiego 5B, 02-106 Warszawa
  +48 22 826 12 81 (centrala)
  +48 22 826 98 15
 

Znajdź nas

mapka
© Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk 2024