Instytut Podstawowych Problemów Techniki
Polskiej Akademii Nauk

Zarchiwizowane


W IPPT PAN odbył się pierwszy Ogólnopolski Dzień Inżynierii Materiałowej, podczas którego młodzi naukowcy prezentowali w sposób popularnonaukowy wybrane zagadnienia z zakresu inżynierii materiałowej
Podziel się artykułem:

IPPT PAN serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych na Ogólnopolski Dzień Inżynierii Materiałowej w IPPT PAN (17 marca), podczas którego będą prezentowane w sposób popularnonaukowy wybrane zagadnienia z zakresu inżynierii materiałowej
Podziel się artykułem:

Z przyjemnością informujemy, że wyniki ewaluacji potwierdziły wysoki poziom działalności naukowej IPPT PAN. Podstawą oceny jest przeprowadzona przez Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych kompleksowa ocena jednostek naukowych za lata 2017-2021
Podziel się artykułem:

Prezydent RP w oparciu o wniosek Rady Doskonałości Naukowej nadał dr hab. inż. Katarzynie Kowalczyk Gajewskiej z IPPT PAN tytuł profesorski nauk inżynieryjno-technicznych.
Podziel się artykułem:

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej przyznał IPPT PAN nowy patent. Twórcami są pracownicy Zakładu Mechaniki Doświadczalnej IPPT PAN: prof. Z.L.Kowalewski, dr D.Kukla, inż. M.Wyszkowski, mgr A.Brodecki, dr M.Kopeć.
Podziel się artykułem:

W IPPT PAN rozpoczęła kadencję nowa Rada Naukowa. Wybory zostały przeprowadzone w oparciu o statut IPPT PAN oraz zgodnie z ustawą o Polskiej Akademii Nauk z 2010 roku
Podziel się artykułem:

Konsorcjum w składzie IPPT PAN (lider), FlyFocus sp. z o.o., ADT Group sp. z o.o., Kestrel Aeronautics sp. z o.o. rozpocznie realizację projektu z programu Szafir (NCBR).
Podziel się artykułem:

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych studentów do zapoznania się tematyką badań w IPPT PAN. Instytut chętnie przyjmuje na praktyki studenckie i staże przez cały rok.
Podziel się artykułem:

Zapraszamy do zapoznania się z najbardziej znaczącymi momentami z życia Instytutu z 2022 roku. W prezentacji przypominamy wybrane ciekawe wydarzenia, konferencje, publikacje, projekty oraz nagrody.
Podziel się artykułem:

Z głębokim żalem zawiadamiamy,
że w dniu 22 grudnia 2022 roku zmarł
nekrolog
śp.
prof. dr hab. inż. Ryszard Pęcherski
wybitny specjalista
z dziedziny mechaniki ciała stałego

Więcej
Podziel się artykułem:
Kategoria A Plus

IPPT PAN

logo ippt            ul. Pawińskiego 5B, 02-106 Warszawa
  +48 22 826 12 81 (centrala)
  +48 22 826 98 15
 

Znajdź nas

mapka
© Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk 2024