Instytut Podstawowych Problemów Techniki
Polskiej Akademii Nauk

Aktualności

PRODOK

Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN kolejny raz odniósł sukces w konkursie PRODOK/PROPAN i zasłużył na zaszczytny tytuł „Najbardziej Prodoktoranckiego Instytutu Polskiej Akademii Nauk”.

Konkurs organizowany jest przez Krajową Reprezentacje Doktorantów, Warszawskie Porozumienie Doktorantów oraz Radę Samorządu Doktorantów Polskiej Akademii Nauk.

Krajowa Reprezentacja Doktorantów (KRD) jest ogólnopolskim przedstawicielem i wyrazicielem woli środowiska doktorantów. KRD ma prawo do wyrażania opinii i przedstawiania wniosków w sprawach dotyczących ogółu doktorantów, w tym do opiniowania aktów normatywnych dotyczących doktorantów.

Konkurs PRODOK/PROPAN organizowany jest każdego roku i jego celem jest wyłonienie uczelni oraz instytutu Polskiej Akademii Nauk, które stwarzają najlepsze warunki do kształcenia doktorantów oraz promowanie dobrych praktyk w zakresie wspierania działalności naukowej młodych naukowców.

W konkursie oceniane są m.in. organizacja rekrutacji, program, przyznawanie stypendiów doktoranckich, prowadzenie badań naukowych doktorantów, wspieranie współpracy międzynarodowej doktorantów, przygotowanie profesjonalnej pomocy prawnej, zapewnienie możliwości udziału przedstawicieli doktorantów w instytutowych gremiach, a także potencjał naukowy, efektywność naukowa i umiędzynarodowienie.

IPPT PAN ma olbrzymi potencjał i wieloletnie doświadczenie. Rozpoczął prowadzenie kształcenia doktorantów już w roku 1968, jako jeden z pierwszych instytutów Polskiej Akademii Nauk.

Obecnie zarządza dwoma szkołami doktorskimi: Szkołą Doktorską IPPT PAN oraz Szkołą Doktorską TIB PAN. Szkoły Instytutu prowadzą kształcenie w szczególności w dyscyplinach, w których IPPT PAN posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk inżynieryjno-technicznych. Są to:

  • inżynieria mechaniczna,
  • inżynieria materiałowa,
  • informatyka techniczna i telekomunikacja,
  • automatyka, elektronika i elektrotechnika,
  • inżynieria biomedyczna

Wszystkie ważne informacje dotyczące tematów badawczych realizowanych w Szkołach Doktorskich w IPPT PAN można znaleźć na stronach www instytutu, w zakładkach jednostek badawczych.

Szczegółowe informacje na temat rekrutacji, regulaminu i zasad studiowania w Szkole Doktorskiej IPPT PAN można zaleźć tutaj: www , a na temat Szkoły Doktorskiej TIB PAN, tutaj: www.

Uroczysta Gala Środowiska Akademickiego, podczas której wręczono nagrody PRODOK 22 i PROPAN 22, odbyła się 19 listopada 2022 roku w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie (fot. KRD).

KRD

Dyplom IPPT PAN – do pobrania pdf
Podziel się artykułem:
Kategoria A Plus

IPPT PAN

logo ippt            ul. Pawińskiego 5B, 02-106 Warszawa
  +48 22 826 12 81 (centrala)
  +48 22 826 98 15
 

Znajdź nas

mapka
© Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk 2023