Instytut Podstawowych Problemów Techniki
Polskiej Akademii Nauk

Artykuły

Konsorcjum Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT

19 grudnia 2008r w Sali Senatu Politechniki Warszawskiej podpisana została umowa powołująca konsorcjum Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT. Koordynatorem konsorcjum jest Politechnika Warszawska.

Nad nowoczesnymi rozwiązaniami w dziedzinie nowych technologii i materiałów będą w Warszawie pracować razem naukowcy z Politechniki Warszawskiej, Uniwersytetu Warszawskiego, Wojskowej Akademii Technicznej oraz czterech instytutów Polskiej Akademii Nauk (Instytut Fizyki, Instytut Chemii Fizycznej, Instytut Wysokich Ciśnień i Instytut Podstawowych Problemów Techniki) oraz Instytutu Technologii Materiałów Elektronicznych.
W ramach konsorcjum powstaną laboratoria, w których będą rozwijane nowoczesne badania z zakresu szeroko pojętej mikro-, opto-, nano- oraz bio-elektroniki oraz inżynierii mikro- i nano-materiałów wielofunkcyjnych.
Na terenie Politechniki Warszawskiej powstanie tzw. laboratorium centralne. W budynku tym mieścić się będą m.in. clean-roomy, czyli pomieszczenia, w których panuje szczególnie wysoka czystość w celu niedopuszczenia do zanieczyszczenia wykonywanych warstw i struktur. Bez spełnienia tego warunku nie można realizować większości tego typu nowoczesnych technologii. Mieścić się tam także będą laboratoria charakteryzacji właściwości zarówno materiałów, jak i struktur, elementów, czy wręcz - układów.

Oprócz laboratorium centralnego doinwestowane lub zbudowane od podstaw zostaną cztery kolejne na terenach niektórych członków konsorcjum. Dla przykładu, WAT rozszerzy możliwości badawcze swojego laboratorium nanotechnologii laserowych, kupując nowe urządzenia. Z kolei przy Instytucie Fizyki Doświadczalnej UW powstanie laboratorium badań właściwości magnetycznych, a przy Instytucie Wysokich Ciśnień PAN –laboratoria do wytwarzania podłoży i struktur kwantowych.

Kategoria A Plus

IPPT PAN

logo ippt            ul. Pawińskiego 5B, 02-106 Warszawa
  +48 22 826 12 81 (centrala)
  +48 22 826 98 15
 

Znajdź nas

mapka
© Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk 2024