Instytut Podstawowych Problemów Techniki
Polskiej Akademii Nauk

O Instytucie

Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk (IPPT PAN) w Warszawie należy do najlepszych polskich jednostek naukowych zajmujących się szeroko rozumianą techniką i w swojej kategorii jest notowany na najwyższych miejscach w rankingach Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Instytut został powołany z dniem 1 stycznia 1953 roku na podstawie Uchwały Naukowego Prezydium PAN z dnia 9 grudnia 1952 roku.

Obecnie działalność IPPT PAN jest silnie powiązana z najnowszymi światowymi kierunkami rozwoju współczesnej mechaniki, inżynierii materiałowej, biomedycznej, informatyki i nauk obliczeniowych.

Jednostka ma prawo do nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego, co również oznacza potwierdzenie prawa do prowadzenia kształcenia studentów i prowadzenia szkół doktorskich:

 • Inżynieria Mechaniczna – kategoria A+
 • Inżynieria Materiałowa – kategoria A
 • Informatyka Techniczna i Telekomunikacja – kategoria A
 • Inżynieria Biomedyczna (najmłodsza dyscyplina w instytucie) – kategoria B+

IPPT PAN jest jednocześnie jednym z największych instytutów nauk technicznych Akademii i posiada wyróżnienie HR Excellence in Research. Pion naukowy tworzy w Instytucie osiem samodzielnych jednostek badawczych. Szczegółowe informacje na temat działalności tych jednostek znajdują się na ich stronach www:

Naszym celem jest nie tylko rozwijanie własnych badań, ale przede wszystkim tworzenie i kształtowanie wiodącego ośrodka naukowo-technicznego, wdrażanie innowacyjnych rozwiązań oraz wprowadzanie najnowszych technologii do polskiego i międzynarodowego środowiska naukowego i przemysłowego.

Pracownicy w liczbach

Pracownicy ogółem Profesorowie i profesorowie IPPT Adiunkci i asystenci Inni pracownicy pionu naukowego Profesorowie emerytowani Doktoranci Pracownicy administracyjni
292 45 74 85 17 52 42
Pracownicy ogółem Profesorowie i profesorowie IPPT Adiunkci i asystenci
292 45 74
Inni pracownicy pionu naukowego Profesorowie emerytowani
85 17
Doktoranci Pracownicy administracyjni
52 42

 

Wysoce wykwalifikowany personel oraz bogate, wieloletnie doświadczenie naukowe Instytutu, w połączeniu z jego intensywną internacjonalizacją, stanowią klucz do sukcesów osiąganych przez IPPT PAN. Dowodem tych osiągnięć jest bardzo duża liczba publikacji w renomowanych czasopismach, liczne patenty i projekty oraz wiele nagród i wyróżnień zdobytych przez naszych pracowników.

 

Wybrane osiągnięcia w liczbach

(trzy ostatnie lata)

1196 672 37 13 7
PUBLIKACJE OGÓŁEM PUBLIKACJE W WIODĄCYCH CZASOPISMACH PATENTY
i PRAWA OCHRONNE
DOKTORATY
W IPPT PAN
HABILITACJE
W IPPT PAN
1196 672
PUBLIKACJE OGÓŁEM PUBLIKACJE W WIODĄCYCH CZASOPISMACH
37
PATENTY
i PRAWA OCHRONNE
13 7
DOKTORATY
W IPPT PAN
HABILITACJE
W IPPT PAN

BAZY DANYCH OSIĄGNIĘĆ PRACOWNIKÓW znajdują się na stronie: www

Uznajemy, że nauka i technologia mają ogromny wpływ na rozwój społeczno-gospodarczy kraju, zarówno poprzez bezpośrednie zastosowanie wyników badań, jak i w dłuższej perspektywie. Dlatego wyniki naszych badań są szeroko prezentowane i poddawane naukowej dyskusji, aby wypracować najlepsze rozwiązania. Intensywna wymiana poglądów, konfrontacja argumentów naukowców z całego świata oraz otwartość na innowacje pozwalają utrzymać wysoki poziom merytoryczny. Łączenie tego z prowadzeniem Szkół Doktorskich i kształceniem doktorantów przyczynia się do prestiżowej pozycji Instytutu w Europie.

KSZTAŁCENIE DOKTORSKIE. Obecnie, w IPPT PAN istnieją dwie Szkoły Doktorskie:

 Proponowane w tym roku tematy prac doktorskich znajdują się na stronie: www

Zapraszamy również na strony:

 • KIM JESTEŚMY - www
 • MISJA INSTYTUTU: www
 • STRUKTURA ORGANIZACYJNA: www
 • DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA: www
 • DOKTORAT W IPPT PAN - www
 • WSPÓŁPRACA Z IPPT PAN - www
 • OFERTA I USŁUGI: www

Kontakt dla mediów: mgr inż. Katarzyna Parkitna, e-mail:

Kategoria A Plus

IPPT PAN

logo ippt            ul. Pawińskiego 5B, 02-106 Warszawa
  +48 22 826 12 81 (centrala)
  +48 22 826 98 15
 

Znajdź nas

mapka
© Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk 2024