Instytut Podstawowych Problemów Techniki
Polskiej Akademii Nauk

Partnerzy

C. Wojciechowski


Ostatnie publikacje
1.  Chwojnowski A., Wojciechowski C., Lewińska D., Łukowska E., Nowak J., Kupikowska-Stobba B., Grzeczkowicz M., Studies on the structure of semipermeable membranes by means of SEM. Problems and potential sources of errors, Biocybernetics and Biomedical Engineering, ISSN: 0208-5216, DOI: 10.1016/s0208-5216(12)70032-3, Vol.32, No.1, pp.51-64, 2012
2.  Lewińska D., Chwojnowski A., Wojciechowski C., Kupikowska-Stobba B., Grzeczkowicz M., Weryński A., Electrostatic droplet generator with 3-coaxial-nozzle head for microencapsulation of living cells in hydrogel covered by synthetic polymer membranes, Separation Science and Technology, ISSN: 1520-5754, DOI: 10.1080/01496395.2011.617350, Vol.47, No.3, pp.463-469, 2012
3.  Kupikowska-Stobba B., Lewińska D., Dudziński K., Jankowska-Śliwińska J., Grzeczkowicz M., Wojciechowski C., Chwojnowski A., Influence of changes in composition of the membrane-forming solution on the structure of alginate-polyethersulfone microcapsules, Biocybernetics and Biomedical Engineering, ISSN: 0208-5216, Vol.29, No.3, pp.61-69, 2009

Lista rozdziałów w ostatnich monografiach
1. 
Lewińska D., Kupikowska-Stobba B., Grzeczkowicz M., Wojciechowski C., Membrany i procesy membranowe w ochronie środowiska. Monografie Komitetu Inżynierii Środowiska PAN, rozdział: Wpływ parametrów elektrycznych na budowę mikrokapsułek glicerynowo-polieterosulfonowych, Komitet Inżynierii Środowiska PAN, 66, pp.9-22, 2010
2. 
Chwojnowski A., Wojciechowski C., Lewińska D., Kupikowska-Stobba B., Grzeczkowicz M., Dudziński K., Membrany i procesy membranowe w ochronie środowiska. Monografie Komitetu Inżynierii Środowiska PAN, rozdział: Badanie budowy membran półprzepuszczalnych za pomocą SEM. Problemy i potencjalne źródła błędów, Komitet Inżynierii Środowiska PAN, 65, pp.109-120, 2010

Prace konferencyjne
1.  Chwojnowski A., Kruk A., Wojciechowski C., Łukowska E., Dulnik J., Sajkiewicz P., The dependence of the membrane structure on the non-woven forming the macropores in the 3D scaffolds preparation, Desalination and Water Treatment, ISSN: 1944-3994, DOI: 10.5004/dwt.2017.11394, Vol.64, pp.324-331, 2017

Streszczenie:
Three types of membrane structures with wide pores were compared in this study. One of the membranes was obtained from polyethersulfone using cellulose fibers as the macropore precursors. Two of the fibers were obtained from poly(L-lactide). As the macropore precursors olyvinylpyrrolidone (1.2 MDa) and pork gelatin non-woven were used, the influence of non-woven fibers on the structure of membranes was shown. Necessity of specific membrane structure application was explained. The hoice of polymers and co-polymers with a range of biodegradation times can determine the scaffold type suitable for the age of a patient.

Słowa kluczowe:
Polysulfone membrane, Polyester membranes, Membrane structures, Biodegradable membranes, 3D scaffold

Afiliacje autorów:
Chwojnowski A. - Nałęcz Institute of Biocybernetics and Biomedical Engineering, Polish Academy of Sciences (PL)
Kruk A. - Politechnika Warszawska (PL)
Wojciechowski C. - inna afiliacja
Łukowska E. - Nałęcz Institute of Biocybernetics and Biomedical Engineering, Polish Academy of Sciences (PL)
Dulnik J. - IPPT PAN
Sajkiewicz P. - IPPT PAN
20p.

Abstrakty konferencyjne
1.  Chwojnowski A., Kruk A., Wojciechowski C., Łukowska E., Dulnik J., Sajkiewicz P., The dependence of the membrane structure on the non-woven forming the macropores in the 3D scaffolds preparation, MEMPEP 2016, XI-th Conference on Membranes and Membrane Processes in Environmental Protection, 2016-06-15/06-18, Zakopane (PL), pp.23, 2016
2.  Chwojnowski A., Wojciechowski C., Lewińska D., Kupikowska B., Grzeczkowicz M., Dudziński K., Badanie budowy membran półprzepuszczalnych za pomocą SEM. Problemy i potencjalne źródła błędów, MEMPEP 2010, VIII Krajowa Konferencja Membrany i procesy membranowe w ochronie środowiska, 2010-06-09/06-12, Zakopane (PL), pp.109, 2010
3.  Lewińska D., Kupikowska B., Grzeczkowicz M., Wojciechowski C., Wpływ parametrów elektrycznych na budowę mikrokapsułek glicerynowo-polieterosulfonowych, MEMPEP 2010, VIII Krajowa Konferencja Membrany i procesy membranowe w ochronie środowiska, 2010-06-09/06-12, Zakopane (PL), pp.9, 2010
4.  Kupikowska B., Dudziński K., Jankowska-Śliwińska J., Grzeczkowicz M., Wojciechowski C., Lewińska D., Wpływ składu roztworu membranotwórczego na strukturę membran w mikrokapsułkach alginianowo-polieterosulfonowych, KBIB 2010, XVI Krajowa Konferencja Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna, 2010-04-26/04-29, Warszawa (PL), pp.257, 2010
5.  Lewińska D., Kupikowska B., Grzeczkowicz M., Wojciechowski C., Wpływ przepływu cieczy na wielkość i strukturę mikrokapsułek polisacharydowo-polieterosulfonowych, KBIB 2010, XVI Krajowa Konferencja Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna, 2010-04-26/04-29, Warszawa (PL), pp.144, 2010

Patenty
Numer/data zgłoszenia patentowego
Ogłoszenie o zgłoszeniu patentowym
Twórcy
Tytuł
Kraj i Nazwa uprawnionego z patentu
Numer patentu
Ogłoszenie o udzieleniu patentu
pdf
414353
2015-10-13
BUP 09/2017
2017-04-24
Chwojnowski A., Łukowska E., Wojciechowski C., Gadomska-Gajadhur A., Kruk A., Ruśkowski P., Synoradzki L., Denis P., Dulnik J., Sajkiewicz P.
Sposób otrzymywania szerokoporowatego, poliestrowego rusztowania komórkowego
PL, Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza PAN, Politechnika Warszawska, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
228884
WUP 05/2018
2018-05-30Kategoria A Plus

IPPT PAN

logo ippt            ul. Pawińskiego 5B, 02-106 Warszawa
  +48 22 826 12 81 (centrala)
  +48 22 826 98 15
 

Znajdź nas

mapka
© Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk 2024