Instytut Podstawowych Problemów Techniki
Polskiej Akademii Nauk

Pracownicy

dr inż. Barbara Kupikowska-Stobba

Zakład Biosystemów i Miękkiej Materii (ZBiMM)
Pracownia Modelowania w Biologii i Medycynie (PMBM)
stanowisko: adiunkt
telefon: (+48) 22 826 12 81 wewn.: 161
pokój: 311
e-mail:
ORCID: 0000-0003-0875-3229

Kategoria A Plus

IPPT PAN

logo ippt            ul. Pawińskiego 5B, 02-106 Warszawa
  +48 22 826 12 81 (centrala)
  +48 22 826 98 15
 

Znajdź nas

mapka
© Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk 2021