Instytut Podstawowych Problemów Techniki
Polskiej Akademii Nauk

Partnerzy

Marcin Kaczorowski

Politechnika Warszawska (PL)

Ostatnie publikacje
1.  Rokicki G., Kowalczyk T., Kaczorowski M., Sześcioczłonowe węglany cykliczne jako modyfikatory żywic epoksydowych, POLIMERY, ISSN: 0032-2725, DOI: 10.14314/polimery.2018.2.2, Vol.63, No.2, pp.90-101, 2018

Streszczenie:
Przedstawiono metodę modyfikacji żywic epoksydowych biscyklicznymi węglanami sześcioczłonowymi. Wykazano, że katalizowana kwasami Lewisa reakcja oksiranów z sześcioczłonowymi węglanami cyklicznymi przebiega głównie z wytworzeniem spiroortowęglanu pięcio-sześcioczłonowego. W jej wyniku powstają poli(etero-węglany), polietery i pięcioczłonowe węglany cykliczne. W niskiej temperaturze reakcja może ulec zahamowaniu na etapie spiroortowęglanu. Wykazano, że żywice epoksydowe zmodyfikowane dodatkiem 10 % mas. oligomeru uretanowego, zakończonego sześcioczłonowymi cyklicznymi węglanami lub biscyklicznym węglanem zawierającym resztę glikolu tri(oksyetylenowego), charakteryzują się udarnością o 66–83 % większą niż żywica niemodyfikowana, przy zachowanym poziomie wartości pozostałych cech wytrzymałościowych.

Słowa kluczowe:
biscykliczne węglany sześcioczłonowe, modyfikacja żywicy epoksydowej, cykliczny węglan jako aktywny rozcieńczalnik, kationowa kopolimeryzacja oksiranów z sześcioczłonowymi cyklicznymi węglanami, polimeryzacja z otwarciem pierścienia

Afiliacje autorów:
Rokicki G. - Politechnika Warszawska (PL)
Kowalczyk T. - IPPT PAN
Kaczorowski M. - Politechnika Warszawska (PL)
15p.

Kategoria A Plus

IPPT PAN

logo ippt            ul. Pawińskiego 5B, 02-106 Warszawa
  +48 22 826 12 81 (centrala)
  +48 22 826 98 15
 

Znajdź nas

mapka
© Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk 2024