Instytut Podstawowych Problemów Techniki
Polskiej Akademii Nauk

Partnerzy

Vladimir Alshits

Institute of Crystallography (RU)

Ostatnie publikacje
1.  Kotowski R.K., Alshits V.I., Tronczyk P., Symulacja komputerowa magnetoplastyczności - Ruch dyslokacji w polu magnetycznym, PRZEGLĄD ELEKTROTECHNICZNY, ISSN: 0033-2097, Vol.12, pp.80-82, 2006

Streszczenie:
W pracy przedstawiono nowe wyniki przeprowadzonych symulacji komputerowych zjawiska magnetoplastyczności w materiałach niemagnetycznych. Omówiono możliwy mechanizm samego zjawiska zachodzącego na poziomie kwantowym, a przejawiającym się makroskopowo np. poprzez obniżenie progu plastycznego płynięcia. Symulacje dotyczyły ruchu dyslokacji w polu defektów punktowych sieci krystalicznej. Te defekty to przeszkody, na których linia dyslokacji ulega zatrzymaniu. Przedyskutowano wpływ pola magnetycznego na ruchliwość dyslokacji.

Słowa kluczowe:
dyslokacje, defekty punktowe, magnetoplastyczność, symulacja komputerowa

Afiliacje autorów:
Kotowski R.K. - inna afiliacja
Alshits V.I. - Institute of Crystallography (RU)
Tronczyk P. - inna afiliacja
2.  Kotowski R.K., Alshits V.I., Hamiltonian for Anisotropic Bodies with Defects, Prace IPPT - IFTR Reports, ISSN: 2299-3657, No.15, pp.1-22, 1983
3.  Alshits V.I., Indenbom V.L., Kossecka E., Disclination Field in Elastic Anisotropic Media, PHYSICA STATUS SOLIDI B-BASIC SOLID STATE PHYSICS, ISSN: 0370-1972, DOI: 10.1002/pssb.2220700150, Vol.70, No.1, pp.K25-K28, 1975
4.  Alshits V.I., Kotowski R.K., Phonon drag of the prismatic dislocation loops, PHYSICA STATUS SOLIDI B-BASIC SOLID STATE PHYSICS, ISSN: 0370-1972, DOI: 10.1002/pssb.2220680262, Vol.68, No.2, pp.K171-K174, 1975

Abstrakty konferencyjne
1.  Alshits V.I., Koldaeva M.V., Petrzhik E.A., Darinskaya E.V., Eremina R.M., Shestakov A.V., Kotowski R.K., Gambin B., Magnetic-resonance-induced modification of mechanical properties of crystals, PM'21, The European Conference Physics of Magnetism 2021, 2021-06-28/07-02, Poznań (PL), No.1, pp.1-1, 2021

Kategoria A Plus

IPPT PAN

logo ippt            ul. Pawińskiego 5B, 02-106 Warszawa
  +48 22 826 12 81 (centrala)
  +48 22 826 98 15
 

Znajdź nas

mapka
© Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk 2024