Instytut Podstawowych Problemów Techniki
Polskiej Akademii Nauk

Pracownicy

dr Sławomir Mackiewicz

Zakład Mechaniki Doświadczalnej (ZMD)
Pracownia Badań Nieniszczących (PBN)
stanowisko: starszy specjalista
telefon: (+48) 22 826 12 81 wewn.: 248
pokój: 537
e-mail:
ORCID: 0000-0003-3826-5365

Doktorat
1991 Teoria i technika pomiarów współczynnika tłumienia fal ultradźwiękowych z uwzględnieniem zjawiska dyfrakcji 
promotor -- prof. dr hab. inż. Julian Deputat, IPPT PAN
 

Ostatnie publikacje
1.  Golasiński K.M., Detsch R., Szklarska M., Łosiewicz B., Zubko M., Mackiewicz S., Pieczyska E.A., Boccaccini A.R., Evaluation of mechanical properties, in vitro corrosion resistance and biocompatibility of Gum Metal in the context of implant applications, Journal of the Mechanical Behavior of Biomedical Materials, ISSN: 1751-6161, DOI: 10.1016/j.jmbbm.2020.104289, Vol.115, pp.104289-1-11, 2021

Streszczenie:
In recent decades, several novel Ti alloys have been developed in order to produce improved alternatives to the conventional alloys used in the biomedical industry such as commercially pure titanium or dual phase (alpha and beta) Ti alloys. Gum Metal with the non-toxic composition Ti–36Nb–2Ta–3Zr–0.3O (wt. %) is a relatively new alloy which belongs to the group of metastable beta Ti alloys. In this work, Gum Metal has been assessed in terms of its mechanical properties, corrosion resistance and cell culture response. The performance of Gum Metal was contrasted with that of Ti–6Al–4V ELI (extra-low interstitial) which is commonly used as a material for implants. The advantageous mechanical characteristics of Gum Metal, e.g. a relatively low Young's modulus (below 70 GPa), high strength (over 1000 MPa) and a large range of reversible deformation, that are important in the context of potential implant applications, were confirmed. Moreover, the results of short- and long-term electrochemical characterization of Gum Metal showed high corrosion resistance in Ringer's solution with varied pH. The corrosion resistance of Gum Metal was best in a weak acid environment. Potentiodynamic polarization studies revealed that Gum Metal is significantly less susceptible to pitting corrosion compared to Ti–6Al–4V ELI. The oxide layer on the Gum Metal surface was stable up to 8.5 V. Prior to cell culture, the surface conditions of the samples, such as nanohardness, roughness and chemical composition, were analyzed. Evaluation of the in vitro biocompatibility of the alloys was performed by cell attachment and spreading analysis after incubation for 48 h. Increased in vitro MC3T3-E1 osteoblast viability and proliferation on the Gum Metal samples was observed. Gum Metal presented excellent properties making it a suitable candidate for biomedical applications.

Słowa kluczowe:
Gum Metal, mechanical behavior, in vitro corrosion resistance, in vitro biocompatibility, implant applications

Afiliacje autorów:
Golasiński K.M. - IPPT PAN
Detsch R. - Friedrich-Alexander University of Erlangen-Nürnberg (DE)
Szklarska M. - inna afiliacja
Łosiewicz B. - inna afiliacja
Zubko M. - inna afiliacja
Mackiewicz S. - IPPT PAN
Pieczyska E.A. - IPPT PAN
Boccaccini A.R. - Friedrich-Alexander University of Erlangen-Nürnberg (DE)
100p.
2.  Golasiński K.M., Pieczyska E.A., Maj M., Mackiewicz S., Staszczak M., Kowalewski Z.L., Urbański L., Zubko M., Takesue N., Anisotropy of gum metal analysed by ultrasonic measurement and digital image correlation, MATERIALS SCIENCE AND TECHNOLOGY, ISSN: 0267-0836, DOI: 10.1080/02670836.2019.1629539, Vol.36, No.9, pp.996-1002, 2020

Streszczenie:
The mechanical anisotropy of a multifunctional titanium alloy, Gum Metal, is investigated in this paper. The structural characterisation showed a strong <110> texture for Gum Metal, that is a result of the cold-swaging process applied during its manufacture. Gum Metal was treated as a transversally isotropic solid because of this texture. A significant difference from Young's moduli of the alloy was detected from the ultrasonic measurement of parallel and perpendicular directions to the alloy swaging direction. Samples of Gum Metal cubes were compressed in two different orientations. During the deformation process, two perpendicular walls of each sample were monitored by two visible range cameras for further two-dimensional digital image correlation analysis, this confirmed a strong plastic anisotropy in Gum Metal.

Słowa kluczowe:
gum metal, compression, mechanical anisotropy, digital image correlation, ultrasonic measurement, texture, titanium alloy, full-field deformation measurement

Afiliacje autorów:
Golasiński K.M. - IPPT PAN
Pieczyska E.A. - IPPT PAN
Maj M. - IPPT PAN
Mackiewicz S. - IPPT PAN
Staszczak M. - IPPT PAN
Kowalewski Z.L. - IPPT PAN
Urbański L. - IPPT PAN
Zubko M. - inna afiliacja
Takesue N. - Fukuoka University (JP)
70p.
3.  Sadowski Ł., Piechówka-Mielnik M., Widziszowski T., Gardynik A., Mackiewicz S., Hybrid ultrasonic-neural prediction of the compressive strength of environmentally friendly concrete screeds with high volume of waste quartz mineral dust, Journal of Cleaner Production, ISSN: 0959-6526, DOI: 10.1016/j.jclepro.2018.12.059, Vol.212, pp.727-740, 2019

Streszczenie:
The article presents the hybrid ultrasonic-neural assessment of the compressive strength of low-strength concrete screeds modified using high volume of mineral dusts sourced from industrial wastes. Quartz and quartz-feldspar dusts were selected to replace up to the 60% of the cement mass. The principal aim of this study is to carry out a systematic investigation of the effect of the addition of selected dusts on the compressive strength of such modified concrete screeds. The ultrasonic pulse velocity (UPV) technique was used for this purpose. After UPV analysis, about 13 different compositions were tested after 28 days for their compressive strengths (ranging from about 4 to 16 MPa). The relationship between the ultrasound velocity and compressive strength of the low-strength concrete screeds was found to be not acceptable. Finally, the artificial neural networks (ANNs) were employed to predict the compressive strength based on the composition of the concrete and UPV velocity. The obtained values of linear correlation coefficient (R) equal to 0.93, 0.91 and 0.94 respectively for learning, testing and validation phase were satisfactory for reliable evaluation of the compressive strength of environmentally friendly low-strength concrete screeds modified using high volume of waste quartz mineral dusts

Słowa kluczowe:
low-strength concrete screeds, industrial wastes, quartz mineral dusts, cement, ultrasonic pulse velocity, artificial neural network

Afiliacje autorów:
Sadowski Ł. - Wroclaw University of Science and Technology (PL)
Piechówka-Mielnik M. - Wroclaw University of Science and Technology (PL)
Widziszowski T. - Wroclaw University of Science and Technology (PL)
Gardynik A. - Wroclaw University of Science and Technology (PL)
Mackiewicz S. - IPPT PAN
140p.
4.  Makowska K., Brodecki A., Mackiewicz S., Kowalewski Z.L., Damage development of inconel 718 due to laboratory simulated creep, JOURNAL OF THEORETICAL AND APPLIED MECHANICS, ISSN: 1429-2955, DOI: 10.15632/jtam-pl.56.3.893, Vol.56, No.3, pp.893-896, 2018

Streszczenie:
The paper presents an attempt of application of the acoustic birefringence coefficient for early stage degradation assessment of Inconel 718 nickel superalloy after short-term creep. It is shown that it can serve as a good damage sensitive parameter and, moreover, it can be well correlated with hardness variation.

Słowa kluczowe:
creep, nickel superalloy, microstructure, pre-deformation, hardness, acoustic birefringence

Afiliacje autorów:
Makowska K. - Motor Transport Institute (PL)
Brodecki A. - IPPT PAN
Mackiewicz S. - IPPT PAN
Kowalewski Z.L. - IPPT PAN
15p.
5.  Mackiewicz S., Detektory promieniowania stosowane w cyfrowej radiografii bezpośredniej, BADANIA NIENISZCZĄCE I DIAGNOSTYKA, ISSN: 2451-4462, Vol.1-2, pp.44-51, 2017

Streszczenie:
W artykule opisano podstawy działania detektorów promieniowania stosowanych w cyfrowej radiografii bezpośredniej - DR. Scharakteryzowano rożne rodzaje paneli płaskich pod kątem ich przydatności w obszarze badań nieniszczących. W sposób bardziej szczegółowy omówiono panele płaskie z przemianą pośrednią oparte na matrycy a-Si z tranzystorami TFT, które wykazują obecnie największą przydatność do zastosowań w badaniach nieniszczących. Przeanalizowano najważniejsze parametry paneli płaskich w aspekcie ich zastosowań do badań złączy spawanych oraz innych wyrobów i elementów badanych dotychczas tradycyjną metodą radiograficzną

Słowa kluczowe:
radiografia cyfrowa, panele płaskie, radiografia bezpośrednia DR

Afiliacje autorów:
Mackiewicz S. - IPPT PAN
6.  Mackiewicz S., Podstawowe parametry głowic ultradźwiękowych oraz ich wpływ na jakość wykonywanych badań, PRZEGLĄD SPAWALNICTWA, ISSN: 0033-2364, Vol.88, No.10, pp.86-91, 2016

Streszczenie:
W artykule opisano podstawowe parametry głowic ultradźwiękowych zdefiniowane w PN-EN 12668-2 oraz ASTM E 1065-08. Opisano typowe uszkodzenia głowic ultradźwiękowych, występujące podczas eksploatacji oraz przeanalizowano ich wpływ na podstawowe parametry głowic ultradźwiękowych. W dalszej kolejności pokazano w jaki sposób parametry głowic mogą wpływać na istotne aspekty badań ultradźwiękowych, w szczególności na wykrywalność, interpretację oraz ocenę wskazań. Omawiane zagadnienia zilustrowano praktycznymi przykładami pokazującymi wpływ parametrów głowic na wyniki badań. Podkreślono znaczenie właściwego nadzoru nad stanem technicznym głowic ultradźwiękowych w całościowym systemie zapewnienia jakości badań ultradźwiękowych. Wskazano na konieczność prowadzenia okresowych kontroli głowic ultradźwiękowych podobnie jak ma to miejsce w odniesieniu do defektoskopów.

Słowa kluczowe:
głowice ultradźwiękowe, parametry głowic ultradźwiękowych, uszkodzenia głowic ultradźwiękowych, nadzór nad wyposażeniem badawczym, badania ultradźwiękowe

Afiliacje autorów:
Mackiewicz S. - IPPT PAN
9p.
7.  Dębowski T., Lewandowski M., Mackiewicz S., Ranachowski Z., Schabowicz K., Badania ultradźwiękowe płyt włóknisto-cementowych, PRZEGLĄD SPAWALNICTWA, ISSN: 0033-2364, Vol.88, No.10, pp.69-71, 2016

Streszczenie:
W artykule przedstawiona została możliwość lokalizacji delaminacji w płycie włóknisto-cementowej za pomocą specjalnie do tego celu skonstruowanego urządzenia wykorzystującego metodę ultradźwiękową i fale podłużne. Przeprowadzono badania na trzech rodzajach płyt. Stwierdzono, że proponowana metoda diagnostyczna umożliwia wykrywanie lokalnych nieciągłości, np. obszarów o obniżonej zwartości, czy delaminacji w płytach włóknisto-cementowych na obszarze średnicy wiązki metodą estymacji prędkości fali ultradźwiękowej. Zaletami metody są niewielkie wymiary urządzenia i krótki czas badania

Słowa kluczowe:
płyty włóknisto-cementowe, badania nieniszczące, ultradźwięki

Afiliacje autorów:
Dębowski T. - IPPT PAN
Lewandowski M. - IPPT PAN
Mackiewicz S. - IPPT PAN
Ranachowski Z. - IPPT PAN
Schabowicz K. - Wroclaw University of Science and Technology (PL)
9p.
8.  Chmielewski M., Nosewicz S., Rojek J., Pietrzak K., Mackiewicz S., Romelczyk B., A study of densification and microstructure evolution during hot pressing of NiAl/Al2O3 composite, Advanced Composite Materials, ISSN: 0924-3046, DOI: 10.1080/09243046.2013.879408, Vol.24, No.1, pp.57-66, 2015

Streszczenie:
Evolution of the density and the microstructure during hot pressing of NiAl/Al2O3 composite has been investigated in the present paper. In particular, the effect of the process parameters, viz. compacting pressure, sintering temperature and sintering time, on the evolution of the density of the intermetallic–ceramic composite has been studied. Evolution of the density has been related to microstructure changing. Porosity, pore structures and grains rearrangement have been analysed in microscopic observations.

Słowa kluczowe:
hot pressing, sintering, intermetallic–ceramic composite, density evolution, microstructure

Afiliacje autorów:
Chmielewski M. - Institute of Electronic Materials Technology (PL)
Nosewicz S. - IPPT PAN
Rojek J. - IPPT PAN
Pietrzak K. - inna afiliacja
Mackiewicz S. - IPPT PAN
Romelczyk B. - Warsaw University of Technology (PL)
20p.
9.  Mackiewicz S., Badania złączy spawanych techniką phased array w świetle wymagań PN-EN ISO 13588, PRZEGLĄD SPAWALNICTWA, ISSN: 0033-2364, Vol.87, No.12, pp.101-106, 2015

Streszczenie:
W pracy opisano podstawowe zasady ultradźwiękowych badań złączy spawanych techniką phased array zgodnie z wymaganiami PN-EN ISO 13588. Przedstawiono zakres i obszar zastosowania normy. Opisano typy skanów ultradźwiękowych zalecanych przez normę do badań spoin przy różnych poziomach techniki badania. Omówiono najważniejsze kalibracje systemów PA oraz inne aspekty ich przygotowania do badań spoin. Opisano metodykę wykonywania badań oraz oceny ich wyników wskazując na aspekty specyficzne dla zautomatyzowanej techniki phased array. Najważniejsze zagadnienia zilustrowano przykładami zaczerpniętymi z własnych badań oraz nadzorowanych wdrożeń. Wskazano na kluczowe znaczenie wprowadzonej normy dla upowszechnienia badań złączy spawanych techniką phased array.

Słowa kluczowe:
badania NDT, UT, technika phased array, badanie spoin

Afiliacje autorów:
Mackiewicz S. - IPPT PAN
9p.
10.  Nosewicz S., Rojek J., Mackiewicz S., Chmielewski M., Pietrzak K., Romelczyk B., The influence of hot pressing conditions on mechanical properties of nickel aluminide/alumina composite, Journal of Composite Materials, ISSN: 0021-9983, DOI: 10.1177/0021998313511652, Vol.48, No.29, pp.3577-3589, 2014

Streszczenie:
The influence of hot pressing conditions on mechanical properties of nickel aluminide/alumina composite has been investigated in the present paper. In particular, effect of the process parameters, viz. compacting pressure, sintering temperature and sintering time on the evolution of density, elastic constants and tensile strength properties of the intermetallic-ceramic composite has been studied. Elastic constants, the Young's modulus and Poisson's ratio, have been evaluated using an ultrasonic testing method, and the tensile strength has been determined by a Brazilian-type splitting test. Microscopic observations of microstructure evolution complemented the experimental procedure. Experimental results have been confronted with theoretical models showing a good agreement between the data compared.

Słowa kluczowe:
Hot pressing, sintering, intermetallic-ceramic composite, elastic properties, Brazilian test, tensile strength, ultrasonic method

Afiliacje autorów:
Nosewicz S. - IPPT PAN
Rojek J. - IPPT PAN
Mackiewicz S. - IPPT PAN
Chmielewski M. - Institute of Electronic Materials Technology (PL)
Pietrzak K. - inna afiliacja
Romelczyk B. - Warsaw University of Technology (PL)
30p.
11.  Chmielewski M., Nosewicz S., Pietrzak K., Rojek J., Strojny-Nędza A., Mackiewicz S., Dutkiewicz J., Sintering Behavior and Mechanical Properties of NiAl, Al2O3, and NiAl-Al2O3 Composites, Journal of Materials Engineering and Performance, ISSN: 1059-9495, DOI: 10.1007/s11665-014-1189-z, Vol.23, No.11, pp.3875-3886, 2014

Streszczenie:
It is commonly known that the properties of sintered materials are strongly related to technological conditions of the densification process. This paper shows the sintering behavior of a NiAl-Al2O3 composite, and its individual components sintered separately. Each kind of material was processed via the powder metallurgy route (hot pressing). The progress of sintering at different stages of the process was tested. Changes in the microstructure were examined using scanning and transmission electron microscopy. Metal-ceramics interface was clean and no additional phases were detected. Correlation between the microstructure, density, and mechanical properties of the sintered materials was analyzed. The values of elastic constants of NiAl/Al2O3 were close to intermetallic ones due to the volume content of the NiAl phase particularly at low densities, where small alumina particles had no impact on the composite’s stiffness. The influence of the external pressure of 30 MPa seemed crucial for obtaining satisfactory stiffness for three kinds of the studied materials which were characterized by a high dense microstructure with a low number of isolated spherical pores.

Słowa kluczowe:
ceramics, composites, electron, intermetallic, metallic matrix, microscopy, powder metallurgy, sintering, structural

Afiliacje autorów:
Chmielewski M. - Institute of Electronic Materials Technology (PL)
Nosewicz S. - IPPT PAN
Pietrzak K. - inna afiliacja
Rojek J. - IPPT PAN
Strojny-Nędza A. - Institute of Electronic Materials Technology (PL)
Mackiewicz S. - IPPT PAN
Dutkiewicz J. - Institute of Metallurgy and Materials Science, Polish Academy of Sciences (PL)
20p.
12.  Szelążek J., Gutkiewicz P., Grzywna P., Mackiewicz S., Ultrasonic measurement of thick-walled pipe diameter changes, JOURNAL OF PRESSURE VESSEL TECHNOLOGY - TRANSACTIONS OF THE ASME, ISSN: 0094-9930, DOI: 10.1115/1.4026114, Vol.136, No.4, pp.041408-1-6, 2014

Streszczenie:
Thick-walled, main stream pipelines are key elements in many power and chemical plants. Operating for a long time in high temperature and subjected to internal pressure such pipes are subjected to creep resulting in material degradation and strain. The most common method of pipe state evaluation is pipe diameter monitoring. Usually such measurements are performed with micrometer gauge in locations where special “pips” were earlier installed. Other methods are also tested to monitor creep progress like various temperature-resistance strain gauges or eddy current sensors. The paper examines a new ultrasonic technique to evaluate thick-walled pipe diameter changes. Pipe diameter evaluation is based on time of flight of bulk ultrasonic waves propagating in circumferential direction along the polygon, reflecting on the pipe external surface only. Presented are results of experiments performed on 100 mm diameter pipe subjected to internal pressure to generate small diameter changes and on 273 mm diameter and 40 mm wall thickness pipe section. Measurements were performed with longitudinal, shear SV and shear SH waves. Described are advantages and disadvantages of various ultrasonic wave types for pipe diameter evaluation in practice. Discussed is the influence of residual stresses and temperature on accuracy of pipe diameter evaluation with proposed technique. Shear SV wave was chosen as the most easily applicable ultrasonic wave on thick-walled tubes.

Afiliacje autorów:
Szelążek J. - IPPT PAN
Gutkiewicz P. - IPPT PAN
Grzywna P. - IPPT PAN
Mackiewicz S. - IPPT PAN
15p.
13.  Mackiewicz S., Ultradźwiękowe pomiary modułów sprężystości w kompozytach metalowo-ceramicznych, PRZEGLĄD SPAWALNICTWA, ISSN: 0033-2364, Vol.86, No.10, pp.7-11, 2014

Streszczenie:
W pracy opisano podstawowe zasady ultradźwiękowych pomiarów modułów sprężystości w materiałach technicznych. Omówiono definicje stałych sprężystości dla materiałów o różnej symetrii, w szczególności dla materiałów ortotropowych, poprzecznie izotropowych oraz izotropowych. Opisano metodykę wyznaczania stałych sprężystości na podstawie pomiarów prędkości fal ultradźwiękowych dla materiałów o różnej symetrii. Wskazano na podstawowe wymagania dotyczące dokładnych pomiarów prędkości fal ultradźwiękowych w próbkach materiałów. Na zakończenie zaprezentowano przykład zastosowania omówionej metodyki pomiarowej do wyznaczenia zależności modułów sprężystości od zawartości fazy ceramicznej w kompozycie NiAl-Al2O3.

Słowa kluczowe:
badania ultradźwiękowe, pomiary prędkości fal, wyznaczanie modułów sprężystości, kompozyty metalowo-ceramiczne

Afiliacje autorów:
Mackiewicz S. - IPPT PAN
6p.
14.  Węglewski W., Bochenek K., Basista M., Schubert Th., Jehring U., Litniewski J., Mackiewicz S., Comparative assessment of Young’s modulus measurements of metal-ceramic composites using mechanical and non-destructive tests and micro-CT based computational modeling, COMPUTATIONAL MATERIALS SCIENCE, ISSN: 0927-0256, DOI: 10.1016/j.commatsci.2013.04.007, Vol.77, pp.19-30, 2013

Streszczenie:
It is commonly known that the available non-destructive and mechanical methods of the Young modulus measurement yield different results. This paper presents comparison of the results of experimental determination and numerical modeling of the Young modulus of Cr–Al2O3–Re composites (MMC) processed by a powder metallurgical method (SPS). In the computational model a finite element analysis is combined with images of the real material microstructure obtained from micro-computed tomography (micro-CT). Experimental measurements were carried out by four testing methods: three-point bending, resonance frequency damping analysis (RFDA), ultrasonic pulse-echo technique, and scanning acoustic microscopy. The paper also addresses the issue which of the four experimental methods at hand gives results closest to the theoretical predictions of the micro-CT based FEM model.

Słowa kluczowe:
Finite element analysis (FEA), Micro-CT based FE model, Metal matrix composites, Elastic modulus, Mechanical and nondestructive techniques

Afiliacje autorów:
Węglewski W. - IPPT PAN
Bochenek K. - IPPT PAN
Basista M. - IPPT PAN
Schubert Th. - Fraunhofer Institut für Fertigungstechnik und Angewandte Materialforschung (DE)
Jehring U. - Fraunhofer Institut für Fertigungstechnik und Angewandte Materialforschung (DE)
Litniewski J. - IPPT PAN
Mackiewicz S. - IPPT PAN
30p.
15.  Starzyński G., Mackiewicz S., Szelążek J., Wykorzystanie współczynnika odbicia fal ultradźwiękowych do oceny kontaktu powierzchni chropowatych, INŻYNIERIA MATERIAŁOWA, ISSN: 0208-6247, Vol.192, No.2, pp.71-79, 2013

Słowa kluczowe:
badania ultradźwiękowe, pomiary współczynnika odbicia, ocena powierzchni kontaktu, pomiary chropowatości

Afiliacje autorów:
Starzyński G. - IPPT PAN
Mackiewicz S. - IPPT PAN
Szelążek J. - IPPT PAN
7p.
16.  Mackiewicz S., Szelążek J., Gutkiewicz P., Badania ultradźwiękowe procesu degradacji stali eksploatowanych w energetyce, ENERGETYKA, PROBLEMY ENERGETYKI I GOSPODARKI PALIWOWO-ENERGETYCZNEJ, ISSN: 0013-7294, Vol.712, No.10, pp.736-744, 20134p.
17.  Mackiewicz S., Katz T., Ultradźwiękowe badania laminatów węglowych techniką Phased Array - cz. II, Materiały Kompozytowe, ISSN: 2084-1949, Vol.2, pp.34-38, 2013

Streszczenie:
Podstawową techniką stosowaną w badaniach laminatów węglowych metodą Phased Array jest kontaktowa metoda echa z ręcznym przesuwem głowicy. Pod względem mobilności i uniwersalności jest to technika zbliżona do konwencjonalnych badań defektoskopowych ze zobrazowaniem typu A, zapewniająca jednak pełny zapis wyników badania oraz znacznie większe możliwości ich analizy.

Słowa kluczowe:
badania ultradźwiękowe, technika phased array, wady laminatów węglowych, typy zobrazowań PA

Afiliacje autorów:
Mackiewicz S. - IPPT PAN
Katz T. - inna afiliacja
18.  Mackiewicz S., Katz T., Ultradźwiękowe badania laminatów węglowych techniką Phased Array - cz. I, Materiały Kompozytowe, ISSN: 2084-1949, Vol.1, pp.26-29, 2013

Streszczenie:
Badania ultradźwiękowe są obecnie podstawową metodą badań nieniszczących materiałów i struktur kompozytowych stosowanych w przemyśle lotniczym. W badaniach wykonywanych na etapie produkcji części i zespołów kompozytowych największe znaczenie mają zautomatyzowane techniki ultradźwiękowe oparte na metodzie przepuszczania, nazywane w branży lotniczej technikami C-scan. Pozwalają one w szybki i wydajny sposób badać zarówno laminaty monolityczne jak i struktury przekładkowe o różnej grubości i budowie dając w wyniku zobrazowania typu C badanych części. Podstawowe zasady działania systemów C-scan oraz przykłady ich praktycznego stosowania opisano w pracy.

Słowa kluczowe:
badania ultradźwiękowe, technika phased array, kompozyty węglowe, wady kompozytów

Afiliacje autorów:
Mackiewicz S. - IPPT PAN
Katz T. - inna afiliacja
19.  Szelążek J., Gutkiewicz P., Mackiewicz S., Ultradźwiękowe pomiary naprężeń z wykorzystaniem fali podłużnej – próba zastosowania do badania konstrukcji mostowej, DROGI I MOSTY, ISSN: 1643-1618, No.1-2, pp.121-140, 2011

Streszczenie:
W pracy przedstawiono ultradźwiękowe badania naprężeń zmiennych w elementach konstrukcji stalowej. Opisano podstawy ultradźwiękowej metody pomiarów naprężeń, podano zależności z jakich na podstawie pomiarów czasu przejścia impulsów fal ultradźwiękowych obliczane są wartości naprężenia. Opisano wykorzystane w badaniach głowice ultradźwiękowe i układ pomiarowy. Pokazano wyniki badania zmian naprężeń w dwóch elementach kratowego mostu kolejowego – w podłużnicach i w wykrzyżowaniach kratowego dźwigara. Zarejestrowano zmiany naprężeń wywołane przejazdami pojazdów szynowych o różnych masach, poruszających się z różnymi prędkościami, w obu kierunkach. Badania prowadzone dwukanałową aparatur ą równocześnie w dwóch podłużnicach pozwoliły na wykrycie asymetrii obciążenia konstrukcji mostu podczas przejazdu pociągu towarowego. Porównano wyniki pomiarów uzyskanych technik ą ultradźwiękową z wynikami uzyskanymi technik ą tensometrii oporowej.

Afiliacje autorów:
Szelążek J. - IPPT PAN
Gutkiewicz P. - IPPT PAN
Mackiewicz S. - IPPT PAN
5p.
20.  Szelążek J., Mackiewicz S., Gutkiewicz P., Ultrasonic measurement of the temperature dependence of elastic moduli in light alloys, INSIGHT, ISSN: 1354-2575, Vol.52, pp.380-385, 2010

Streszczenie:
This paper presents a new method for evaluating the temperature dependency of ultrasonic shear and longitudinal wave velocities. Results of such measurements allow the determination of elastic properties of solids, such as Young’s and shear moduli, for various temperatures. A short description of well-established techniques of ultrasonic measurements at high temperatures, such as laser and waveguide techniques, is given and their disadvantages listed. The main disadvantage, especially in the case of small samples with low heat capacity, is uneven temperature distribution in the sample volume caused by contact with a waveguide or through heat generated by the laser pulses. The proposed techniques enable velocity measurement of both longitudinal and shear waves in small samples while ensuring constant temperature in the whole sample volume. Measurements were performed using piezoelectric transducers pressed between two samples and generating and detecting ultrasonic waves propagating along the samples. Advantages of this measuring technique are: no need for couplant; the ability to measure small, easily machined samples; and the low cost of the experiment. The main disadvantage of the technique is a limited temperature range. The paper presents results of measurements performed on several samples cut from light alloy castings of various chemical compositions.

Słowa kluczowe:
ultrasonic, velocity, temperature, elastic constants

Afiliacje autorów:
Szelążek J. - IPPT PAN
Mackiewicz S. - IPPT PAN
Gutkiewicz P. - IPPT PAN
20p.
21.  Kowalewski Z.L., Szelążek J., Mackiewicz S., Augustyniak B., Experimental damage analysis of steel after exploitation loading, EPJ Web of Conferences, ISSN: 2100-014X, DOI: 10.1051/epjconf/20100643001, Vol.6, pp.1-8, 2010

Streszczenie:
Development of creep damage at elevated temperatures and structural degradation due to plastic deformation at room temperature were assessed using destructive and non-destructive methods in steels commonly applied in power plants (40HNMA, 13HMF and P91). As destructive methods the standard tension tests were carried out after every kind of prestraining. Subsequently, an evolution of the selected tension parameters was taken into account for damage identification. In order to assess a damage development during the creep and plastic deformation the tests for the steels were interrupted for a range of the selected strain magnitudes. The ultrasonic and magnetic techniques were used as the non-destructive methods for damage evaluation. The experimental programme also contained microscopic observations.

Afiliacje autorów:
Kowalewski Z.L. - IPPT PAN
Szelążek J. - IPPT PAN
Mackiewicz S. - IPPT PAN
Augustyniak B. - Gdańsk University of Technology (PL)
22.  Szelążek J., Mackiewicz S., Kowalewski Z.L., New samples with artificial voids for ultrasonic investigation of material damage due to creep, NDT AND E INTERNATIONAL, ISSN: 0963-8695, Vol.42, pp.150-156, 2009

Streszczenie:
This paper describes the application of acoustic birefringence measurement for evaluation of material degradation due to creep. The problem with ultrasonic investigation of the influence of creep-induced voids on ultrasonic wave velocities is the lack of samples containing well-defined voids. The only way to‘‘produce’’ damaged material with numerous voids is accelerated creep laboratory test or long-term service of material in high temperature and stress. To describe voids it is necessary to perform laborious metallographic examination of damaged material. Paper presents glass samples with artificial semi-flat voids created with laser engraving technique. Results of ultrasonic wave velocities and acoustic birefringence measurements in glass samples proved that laser engraving can be helpful for the experimental investigation of voids influence on solid acoustic properties.

Słowa kluczowe:
Ultrasound, Birefringence, Creep, Artificial voids

Afiliacje autorów:
Szelążek J. - IPPT PAN
Mackiewicz S. - IPPT PAN
Kowalewski Z.L. - IPPT PAN
32p.
23.  Kowalewski Z.L., Mackiewicz S., Szelążek J., Pietrzak K., Augustyniak B., Evaluation of damage in steels subjected to prior deformation - destructive and nondestructive techniques, Journal of Multiscale Modeling, ISSN: 1756-9737, Vol.1, pp.479-499, 2009
24.  Kowalewski Z.L., Mackiewicz S., Szelążek J., Evaluation of damage in steels subjected to exploitation loading - destructive and non-destructive methods, INTERNATIONAL JOURNAL OF MODERN PHYSICS B, ISSN: 0217-9792, Vol.22, pp.5533-5538, 2008
25.  Kowalewski Z.L., Szelążek J., Mackiewicz S., Destructive and ultrasonic investigation of damage identification in metallic materials, KEY ENGINEERING MATERIALS, ISSN: 1662-9795, DOI: 10.4028/www.scientific.net/KEM.340-341.229, Vol.340-341, pp.229-234, 2007

Streszczenie:
Damage development due to creep under uniaxial tension at elevated temperatures is assessed using destructive and non-destructive methods in steels, commonly used in power plants or chemical industry, and in aluminium alloy used in aircrafts for responsible elements. The results obtained using two different destructive methods for assessments of damage development are critically discussed. In the first method the specimens of steel after different amounts of creep prestraining were stretched up to failure and variations of the selected tension parameters were taken into account for damage identification. In the second one, a damage degree was evaluated by studying variations of an initial yield locus position in the stress space and by determination of the yield loci dimensions. The ultrasonic investigations were selected as the non-destructive method for damage development evaluation.

Słowa kluczowe:
Creep, Damage, Mechanical Parameters, Ultrasound (US), Yield Surface

Afiliacje autorów:
Kowalewski Z.L. - IPPT PAN
Szelążek J. - IPPT PAN
Mackiewicz S. - IPPT PAN
26.  Mackiewicz S., Kowalewski Z.L., Szelążek J., Deputat J., Badania mechaniczne i ultradźwiękowe stanu uszkodzenia materiałów wskutek procesu pełzania, PRZEGLĄD MECHANICZNY, ISSN: 0033-2259, Vol.LXIV, No.7-8, pp.15-24, 2005

Lista ostatnich monografii
1. 
Deputat J., Mackiewicz S., Szelążek J., Problemy i techniki nieniszczących badań materiałów: wybrane wykłady, Biuro Gamma (Warszawa), pp.1-208, 2007

Prace konferencyjne
1.  Mackiewicz S., Badania eksploatacyjne korozji rurociągów technikami radiografii cyfrowej, KKBR Stary Młyn, KRAJOWA KONFERENCJA BADAŃ RADIOGRAFICZNYCH STARY MŁYN, 2019-09-09/09-11, Bolesławiec k/Wieruszowa (PL), pp.7-23, 2019
2.  Mackiewicz S., Modelowanie propagacji fal ultradźwiękowych w badaniach nieniszczących, XXV Seminarium Nieniszczące Badania Materiałów, 2019-03-20/03-22, Zakopane (PL), pp.111-130, 2019
3.  Mackiewicz S., Istota, znaczenie oraz metodyka wyznaczania parametru SNR w radiografii cyfrowej, STARY MŁYN 2018, KRAJOWA KONFERENCJA BADAŃ RADIOGRAFICZNYCH, 2018-09-10/09-12, Bolesławiec (PL), pp.1-13, 2018
4.  Mackiewicz S., Badania ultradźwiękowe w sprzężeniu powietrznym, XXIV Seminarium NIENISZCZĄCE BADANIA MATERIAŁÓW, 2018-03-14/03-16, Zakopane (PL), pp.135-153, 2018
5.  Mackiewicz S., Podstawowe zasady przeprowadzania ekspozycji radiograficznych na panelach płaskich, Stary Młyn 2017, KRAJOWA KONFERENCJA BADAŃ RADIOGRAFICZNYCH, 2017-09-04/09-06, Bolesławiec k/Wieruszowa (PL), pp.15-26, 2017
6.  Mackiewicz S., Panele płaskie z przemianą pośrednią oraz możliwości ich wykorzystania w badaniach nieniszczących, STARY MŁYN 2016, Krajowa Konferencja Badań Radiograficznych, 2016-09-05/09-07, Bolesławiec (PL), pp.1-12, 2016
7.  Mackiewicz S., Ocena wyników badań złączy spawanych techniką TOFD wg EN ISO 15626, XXII Seminarium NIENISZCZĄCE BADANIA MATERIAŁÓW, 2016-03-16/03-18, Zakopane (PL), pp.73-82, 2016

Słowa kluczowe:
badania ultradźwiękowe, TOFD, badania spoin, poziomy akceptacji, PN-EN ISO 15626

Afiliacje autorów:
Mackiewicz S. - IPPT PAN
8.  Mackiewicz S., Zgutka M., Ultradźwiękowe badania złączy spawanych techniką phased array, XXI Seminarium NIENISZCZĄCE BADANIA MATERIAŁÓW, 2015-03-18/03-20, Zakopane (PL), pp.119-133, 2015

Słowa kluczowe:
badania ultradźwiękowe, technika phased array, badania spoin, PN-EN ISO 13588

Afiliacje autorów:
Mackiewicz S. - IPPT PAN
Zgutka M. - inna afiliacja
9.  Mackiewicz S., Zapisywanie obrazu utajonego na pamięciowych płytach luminoforowych – podstawy fizyczne, Krajowa Konferencja Badań Radiograficznych, 2014-09-10/09-12, Popów (PL), pp.1-11, 2014

Słowa kluczowe:
badania radiograficzne, radiografia cyfrowa, technika CR, fotostymulowana luminescencja

Afiliacje autorów:
Mackiewicz S. - IPPT PAN
10.  Mackiewicz S., Radiografia cyfrowa na pamięciowych luminoforowych płytach obrazowych – podstawy fizyczne, XX Seminarium NIENISZCZĄCE BADANIA MATERIAŁÓW, 2014-03-12/03-14, Zakopane (PL), pp.137-146, 2014

Słowa kluczowe:
badania radiograficzne, izotop Yb-169, badania spoin, PN-EN ISO 17636-1

Afiliacje autorów:
Mackiewicz S. - IPPT PAN
11.  Mackiewicz S., Szelążek J., Gutkiewicz P., Ultradźwiękowe badania degradacji pełzaniowej stali stosowanych w energetyce, XIX Seminarium NIENISZCZĄCE BADANIA MATERIAŁÓW, 2013-03-12/03-15, Zakopane (PL), Vol.1, pp.39-60, 2013

Słowa kluczowe:
badania ultradźwiękowe, badania degradacji stali, pełzanie, pomiary prędkości fal, pomiary tłumienia fal, dwójłomność akustyczna

Afiliacje autorów:
Mackiewicz S. - IPPT PAN
Szelążek J. - IPPT PAN
Gutkiewicz P. - IPPT PAN
12.  Mackiewicz S., Ocena jakości radiogramów komputerowych - aspekty praktyczne i metodologiczne, Krajowa Konferencja Badań Radiograficznych, 2012-08-27/08-29, Stary Młyn (PL), pp.1-11, 2012
13.  Mackiewicz S., Katz T., Ultradźwiękowe badania laminatów węglowych techniką Phased Array, XVIII Seminarium Nieniszczące Badania Materiałów, 2012-03-13/03-16, Zakopane (PL), pp.1-18, 2012
14.  Szelążek J., Grzywna P., Gutkiewicz P., Mackiewicz S., Zjawiska Wpływające Na Wykrywalność Pęknięć Zmęczeniowych w Eksploatacyjnych Badaniach Ultradźwiękowych Osi Kolejowych, XVIII Seminarium Nieniszczące Badania Materiałów, 2012-03-13/03-16, Zakopane (PL), pp.37-49, 2012
15.  Grzywna P., Gutkiewicz P., Mackiewicz S., Szelążek J., Ultradźwiękowa metoda pomiaru zmian średnicy rury grubościennej, XVII Seminarium Nieniszczące Badania Materiałów, 2011-03-08/03-11, Zakopane (PL), Vol.1, pp.113-124, 2011
16.  Szelążek J., Mackiewicz S., Ultradźwiękowe badania rozwoju zmęczenia w próbkach metalowych, XVII Seminarium Nieniszczące Badania Materiałów, 2011-03-08/03-11, Zakopane (PL), pp.67-78, 2011
17.  Kowalewski Z.L., Szelążek J., Mackiewicz S., Szymczak T., Augustyniak B., An influence of long-term exploitation on material behaviour under constant and monotonically increasing loading, 3rd International Conference on Nonlinear Dynamic, 2010-09-21/09-24, Kharkov (UA), pp.481-486, 2010

Streszczenie:
The paper is devoted to an analysis of creep damage at elevated temperatures and structural degradation due to plastic deformation at room temperature of selected steels commonly applied in power plants (40HNMA, 13HMF). The materials were tested in the as-received state, however, in the case of the 13HMF steel also after different periods of exploitation (76000h and 144000h at elevated temperature (813K) under internal pressure (14 bars)). Destructive and non-destructive testing methods were applied to assess material degradation. As destructive methods the standard tension tests were carried out after every kind of prestraining. Subsequently, an evolution of the selected tension parameters were taken into account for damage identification. In order to assess a damage development during the creep and plastic deformation the tests for both steels were interrupted for a range of the selected strain magnitudes. The ultrasonic and magnetic techniques were used as the non-destructive methods for damage evaluation. The last step of the experimental programme contained microscopic observations. A good correlation of mechanical and selected non-destructive parameters identifying damage was achieved for the tested steels. It gives very promising tool for degradation assessments appearing in pipelines at power stations.

Afiliacje autorów:
Kowalewski Z.L. - IPPT PAN
Szelążek J. - IPPT PAN
Mackiewicz S. - IPPT PAN
Szymczak T. - Motor Transport Institute (PL)
Augustyniak B. - Gdańsk University of Technology (PL)
18.  Manaj W., Mackiewicz S., Automatyczne badania ultradźwiękowe, 39 Krajowa Konferencja Badań Nieniszczących, 2010-10-25/10-28, Szczyrk (PL), pp.1-7, 2010
19.  Mackiewicz S., Promieniowanie rozproszone i jego rola w badaniach radiograficznych, Popów 2010, Krajowa Konferencja Badań Radiograficznych, 2010-08-23/08-25, Popów (PL), pp.49-63, 2010
20.  Szelążek J., Mackiewicz S., Starzyński G., Zastosowania pomiarów współczynnika odbicia fal ultradźwiękowych od granicy metal-metal w technice, XVI Seminarium Nieniszczące Badania Materiałów, 2010-03-09/03-12, Zakopane (PL), pp.67-82, 2010
21.  Mackiewicz S., Starzyński G., Szelążek J., Współczynnik odbicia od rzeczywistych powierzchni stylu, XVI Seminarium Nieniszczące Badania Materiałów, 2010-03-09/03-12, Zakopane (PL), pp.39-52, 2010
22.  Starzyński G., Szelążek J., Mackiewicz S., Badania współczynnika odbicia i sztywności kontaktowej powierzchni chropowatych przy pomocy fal ultradźwiękowych, XVI Seminarium Nieniszczące Badania Materiałów, 2010-03-09/03-12, Zakopane (PL), pp.53-66, 2010
23.  Szelążek J., Gutkiewicz P., Mackiewicz S., Monitoring of dynamic stresses with ultrasound, 56th Open Seminar on Acoustics, 2009-09-15/09-18, Goniądz nad Biebrzą (PL), pp.547-552, 2009
24.  Szelążek J., Gutkiewicz P., Mizerski K., Mackiewicz S., Ultradźwiękowe pomiary naprężeń dynamicznych, XV Seminarium Nieniszczące Badania Materiałów, 2009-03-14/03-17, Zakopane (PL), pp.59-72, 2009

Abstrakty konferencyjne
1.  Golasiński K.M., Pieczyska E.A., Maj M., Mackiewicz S., Staszczak M., Zubko M., Takesue N., Elastic and plastic anisotropy of gum metal investigated by ultrasound measurements and digital image correlation, ISMMS, 10th International Symposium on Mechanics of Materials and Structures, 2019-06-02/06-06, Augustów (PL), pp.43-44, 2019

Słowa kluczowe:
Mechanical Anisotropy, Ti alloy, Gum Metal, Ultrasound Measurement, Digital Image Correlation

Afiliacje autorów:
Golasiński K.M. - IPPT PAN
Pieczyska E.A. - IPPT PAN
Maj M. - IPPT PAN
Mackiewicz S. - IPPT PAN
Staszczak M. - IPPT PAN
Zubko M. - inna afiliacja
Takesue N. - Fukuoka University (JP)
2.  Golasiński K.M., Pieczyska E.A., Mackiewicz S., Staszczak M., Zubko M., Takesue N., Analysis Gum Metal crystallographic texture and misorientation in correlation to its mechanical behavior, CAC, XXIV CONFERENCE ON APPLIED CRYSTALLOGRAPHY, 2018-09-02/09-06, Arłamów (PL), No.OY1-5, pp.37-38, 2018

Słowa kluczowe:
Gum Metal, EBSD, ultrasonic measurement

Afiliacje autorów:
Golasiński K.M. - IPPT PAN
Pieczyska E.A. - IPPT PAN
Mackiewicz S. - IPPT PAN
Staszczak M. - IPPT PAN
Zubko M. - inna afiliacja
Takesue N. - Fukuoka University (JP)
3.  Pieczyska E.A., Golasiński K.M., Maj M., Mackiewicz S., Staszczak M., Zubko M., Takesue N., Mechanical anisotropy of Gum Metal analyzed by ultrasonic measurements and digital image correlation, SolMech 2018, 41st SOLID MECHANICS CONFERENCE, 2018-08-27/08-31, Warszawa (PL), pp.352-353, 2018

Streszczenie:
Experimental investigation of mechanical anisotropy in a multifunctional beta titanium alloy Gum Metal under compression is reported. Non-destructive and destructive techniques were used to analyze unique mechanical behavior of the alloy. Structural characterization showed a strong <110> texture of Gum Metal, which is a result of cold-swaging applied during its fabrication [1]. Due to this kind of texture Gum Metal can be treated as transversally isotropic solid. Ultrasonic measurements determined elastic constants with high accuracy. A significant difference between Young's moduli of the alloy calculated for parallel and perpendicular directions to the alloy swaging direction was demonstrated. Compression of Gum Metal cube samples with two orientations was conducted on a testing machine. Two perpendicular walls of each sample were monitored by two visible range cameras during the deformation process for further 2-dimensional digital image correlation (DIC) analysis. Strong mechanical anisotropy of Gum Metal was confirmed by a detailed analysis of the stress vs. strain curves and strain distributions.

Afiliacje autorów:
Pieczyska E.A. - IPPT PAN
Golasiński K.M. - IPPT PAN
Maj M. - IPPT PAN
Mackiewicz S. - IPPT PAN
Staszczak M. - IPPT PAN
Zubko M. - inna afiliacja
Takesue N. - Fukuoka University (JP)
4.  Pieczyska E.A., Golasiński K.M., Maj M., Staszczak M., Mackiewicz S., Zubko M., Takesue N., Gum metal in compression – investigation of mechanical anisotropy caused by texture, ICEM 2018, 18TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON EXPERIMENTAL MECHANICS, 2018-07-01/07-05, BRUKSELA (BE), No.454, pp.1-2, 2018
5.  Makowska K., Kowalewski Z.L., Szelążek J., Mackiewicz S., Gutkiewicz P., Assessment of material degradation by means of acoustic birefringence and elastoacoustic coefficient, DAS 30, 30th Danubia-Adria-Symposium on Advances in Experimental Mechanics, 2013-09-25/09-28, Primosten (HR), Vol.1, pp.95-96, 2013
6.  Kowalewski Z.L., Makowska K., Szelążek J., Mackiewicz S., Augustyniak B., Damage assessment during creep and fatigue of power plant steels using destructive and nondestructive techniques, Plasticity 2012, 18th International Symposium on Plasticity and its Current Applications, 2012-01-03/01-08, Puerto Rico (US), pp.265-267, 2012

Streszczenie:
Development of damage due to creep at elevated temperatures and fatigue at room temperature was assessed for power engineering steels using destructive and nondestructive methods. The experimental programme contained also microscopic observations to find feedback between macro and microscopic parameters

Afiliacje autorów:
Kowalewski Z.L. - IPPT PAN
Makowska K. - Motor Transport Institute (PL)
Szelążek J. - IPPT PAN
Mackiewicz S. - IPPT PAN
Augustyniak B. - Gdańsk University of Technology (PL)
7.  Kowalewski Z.L., Skibiński T., Mackiewicz S., Szelążek J., Experimental methods exploatation loading, Plasticity 2006, 12th International Symposium on Plasticity and Its Current Applications, 2006-07-17/07-22, Halifax (CA), pp.619-621, 2006

Patenty
Numer/data zgłoszenia patentowego
Ogłoszenie o zgłoszeniu patentowym
Twórcy
Tytuł
Kraj i Nazwa uprawnionego z patentu
Numer patentu
Ogłoszenie o udzieleniu patentu
pdf
431047
2019-09-04
BUP 05/2021
2021-03-08
Szelążek J., Ranachowski Z., Mackiewicz S., Katz T., Dębowski T.
Głowica ultradźwiękowa w postaci falowodu do pomiaru współczynnika dwójłomności akustycznej z półprzepuszczalnym lustrem akustycznym
PL, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
-
-
-
417777
2016-06-30
BUP 02/2017
2017-01-16
Dębowski T., Lewandowski M., Mackiewicz S., Ranachowski Z., Hoła J., Schabowicz K.
Sposób wykrywania delaminacji w płytach włókno-cementowych i urządzenie do wykrywania delaminacji w płytach włókno-cementowych
PL, Politechnika Wrocławska, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
227043
WUP 10/2017
2017-10-31391758
2010-07-06
BUP 02/2012
2012-01-16
Szelążek J., Mackiewicz S., Gutkiewicz P.
Sposób ultradźwiękowego pomiaru obwodu elementów o kołowym przekroju, zwłaszcza rur grubościennych
PL, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
221605
WUP 05/2016
2016-05-31Kategoria A Plus

IPPT PAN

logo ippt            ul. Pawińskiego 5B, 02-106 Warszawa
  +48 22 826 12 81 (centrala)
  +48 22 826 98 15
 

Znajdź nas

mapka
© Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk 2021