Instytut Podstawowych Problemów Techniki
Polskiej Akademii Nauk

Współpraca

Działalnością konsultingową i szkoleniowo-edukacyjną w IPPT PAN mającą na celu pogłębienie krajowej i międzynarodowej współpracy badawczej oraz gospodarczej zajmuje się CENTRUM PROGRAMÓW BADAWCZYCH UNII EUROPEJSKIEJ.

Zapraszamy do zapoznania się z działalnością Centrum na stronie www.

Niezależnie od oferty Centrum, IPPT PAN poleca nową publikację współautorstwa dr Zygmunta Krasińskiego. Jest to podręcznik The Emerald Handbook of Research Management and Administration Around the World - z rozdziałem poświęconym Polsce.

The Emerald Handbook of Research Management and Administration Around the World[1] to najbardziej wszechstronny podręcznik poświęcony tematyce zarządzania i administracji badaniami na świecie, przygotowany przez międzynarodowy zespół autorów. 127 ekspertów przekazało swoje obserwacje na temat rozwoju profesji menadżerów i administratorów badań (RMA) w ponad 50 krajach reprezentujących 7 regionów: Afryka, Ameryka Północna, Ameryka Południowa, Azja, Australia, Europa Wschodnia, Europa Zachodnia i Bliski Wschód.

Podręcznik został opublikowany przez wydawnictwo Emerald Publishing Ltd. i w wersji elektronicznej jest bezpłatnie dostępny.

Pomimo rosnącego zainteresowania profesją RMA i rozwoju obszaru zarządzania badaniami, do tej pory nie zbadano tematyki zarządzania i administracji badaniami na świecie w sposób porównawczy. Podręcznik prezentuje informacje zebrane w ujęciu międzyregionalnym i międzykulturowym i przedstawia obraz środowiska pracy ekspertów, którzy aktywnie angażują się we wsparcie zarządzania badaniami, jako menadżerowie i administratorzy badań w różnych dyscyplinach badawczych. Książka dostarcza podstawowej wiedzy dla studentów i ekspertów rozważających rozwój kariery zawodowej w tej dziedzinie oraz służy jako materiał referencyjny dla decydentów i środowiska badań i innowacji. Omówienie globalnych trendów oraz prezentacja analiz i obserwacji z poszczególnych regionów i krajów służy budowaniu świadomości i rozwojowi profesji RMA na całym świecie.

 

Zarządzanie i administracja badaniami w Polsce

Rozdział podręcznika poświęcony Polsce został napisany przez dr Zygmunta Krasińskiego (Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk) i dr Cypriana Tomasika (Instytut Genetyki i Biotechnologii Zwierząt Polskiej Akademii Nauk) – doświadczonych menadżerów badań, od wielu lat współpracujących z Krajową Radą Koordynatorów Projektów Badawczych UE (KRAB) oraz European Association of Research Managers and Administrators (EARMA).

W rozdziale przedstawiono kamienie milowe i okoliczności, które doprowadziły do ewolucji zawodu menedżera i administracji badaniami naukowymi w Polsce. Historia RMA sięga około 20 lat, a rokiem przełomowym był rok 2007, kiedy powołano Krajową Radę Koordynatorów Projektów Badawczych (KRAB) i odbyła się na Uniwersytecie Warszawskim Konferencja EARMA. Obecnie polska społeczność RMA jest rozproszona po uczelniach, instytutach naukowo-badawczych i przedsiębiorstwach.  RMA to ta część kadry administracyjnej, która wspiera zespoły badawcze w pozyskiwaniu, realizacji i rozliczaniu projektów. RMA często stanowią „niewidzialną”, ale niezbędną do realizacji projektów badawczych grupę ekspertów. RMA są zatrudnieni w biurach wsparcia badań, biurach współpracy międzynarodowej, czy biurach wsparcia pionów naukowych lub tzw. welcome offices. Pod pewnymi względami RMA nadal można uznać za zawód słabo rozpoznawalny w kraju. RMA skupiają się głównie wokół KRAB, działań związanych z zarządzaniem projektami badawczymi realizowanymi przez International Project Management Association (IPMA) Polska, a także w innych stowarzyszeniach i nowych sieciach współpracy np. uczelni technicznych, czy instytutów naukowych Polskiej Akademii Nauk. W Polsce nie ma jeszcze dostępnych dedykowanych programów certyfikacji RMA, jednak z biegiem lat wsparcie dla RMA w systemie szkolnictwa wyższego i poza nim stale staje się silniejsze i bardziej powszechne.

Zachęcamy do lektury.

 

[1] Kerridge, S., Poli, S. and Yang-Yoshihara, M. (Ed.) (2023), The Emerald Handbook of Research Management and Administration Around the World, Emerald Publishing Limited, Leeds

Kategoria A Plus

IPPT PAN

logo ippt            ul. Pawińskiego 5B, 02-106 Warszawa
  +48 22 826 12 81 (centrala)
  +48 22 826 98 15
 

Znajdź nas

mapka
© Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk 2024