Instytut Podstawowych Problemów Techniki
Polskiej Akademii Nauk

Aktualności

Początek roku w IPPT PAN to doskonała okazja do podsumowań naszych dotychczasowych osiągnięć. Zapraszamy do zapoznania się z najbardziej znaczącymi momentami z życia Instytutu z 2022 roku. W prezentacji poniżej przypominamy wybrane najciekawsze wydarzenia, konferencje, publikacje, projekty, nagrody czy też wyróżnienia. Listę artykułów przedstawiamy w porządku chronologicznym:

 

Nowa publikacja

Wydanie nowej książki autorstwa Tadeusza Burczyńskiego, Macieja Pietrzyka, Wacława Kusia, Łukasza Madeja, Adama Mrozka oraz Łukasza Raucha pt. „Multiscale Modelling and Optimisation of Materials and Structures”.

 

IPPT PAN znów na I miejscu!

IPPT PAN kolejny raz zasłużył na tytuł „Najbardziej Prodoktoranckiego Instytutu Polskiej Akademii Nauk”. Pierwsze miejsce Instytut zajmuje już od kilku lat. Tegoroczna uroczysta Gala odbyła się 19 listopada.

 

Międzynarodowy projekt MSCA Staff Exchanges

W IPPT PAN przygotowujemy się do rozpoczęcia projektu badawczego HORIZON-MSCA-2021-SE-01. Tytuł projektu: „DIAGONAL - Ductility and Fracture Toughness analysis of functionally graded materials”.

 

Nagrody Dyrektora IPPT PAN

Pracownikom naukowym Instytutu zostały przyznane nagrody i wyróżnienia Dyrektora IPPT PAN za osiągnięcia 2021 roku. Laureaci otrzymali nagrody w kategoriach: Osiągnięcia Naukowe, Osiągnięcia Dydaktyczne oraz Osiągnięcia Organizacyjne.

 

Rozpoczęcie Roku Akademickiego 2022/2023

1 października 2022 roku w IPPT PAN rozpoczęliśmy rok akademicki 2022/2023. Doktoranci kształcą się w dwóch szkołach: w Szkole Doktorskiej IPPT PAN i w Szkole Doktorskiej TIB PAN.

 

Kolejny projekt w programie PASIFIC

Dr Piotr Chudziński, stypendysta programu “PASIFIC” Polskiej Akademii Nauk, rozpoczął w IPPT PAN realizację projektu „A new pathway for future electronic devices: collective electron-lattice states in nanostructures”.

 

IPPT PAN Partnerem CETEF’22

IPPT PAN został Partnerem Instytucjonalnym CETEF’22 - Środkowoeuropejskiego Forum Technologicznego. Wydarzenie odbyło się w dniach 24-25 października 2022 roku we Wrocławiu, z możliwością uczestnictwa online.

 

Festiwal Nauki 2022 W IPPT PAN

W dniach 16-30 września w IPPT PAN był organizowany XXVI Festiwal Nauki. Pracownicy Instytutu przygotowali lekcje festiwalowe dla szkół oraz spotkania klubowe.

 

Międzynarodowa konferencja CMM-SolMech 2022

W dniach 5-8 września 2022 roku odbyła się wspólna konferencja CMM-SolMech 2022. Wydarzenie objęło 42 Konferencję Mechaniki Ciała Stałego (SolMech) oraz 24 Międzynarodową Konferencję Metod Komputerowych w Mechanice.

 

Certyfikat akredytacji PCA

Polskie Centrum Akredytacji (PCA) udzieliło akredytacji Nr AB 1839 dla Laboratorium Badań Materiałów i Konstrukcji IPPT PAN w zakresie badań mechanicznych wyrobów i materiałów konstrukcyjnych.

 

Współpraca z United Robots

IPPT PAN zakończyło realizację prac badawczo-rozwojowych dla spółki United Robots w ramach realizacji projektu „Opracowanie prototypu autonomicznej platformy poruszającej się w środowisku produkcyjnym”.

 

Nowa monografia

Ukazała się książka profesora Ryszarda B. Pęcherskiego: “Viscoplastic Flow in Solids Produced by Shear Banding” (Lepkoplastyczne Płynięcie Ciał Stałych Wywołane Pasmami Ścinania).

 

Nagroda Czesław M. Rodkiewicz Scholarship Foundation

Fundacja „Czesław M. Rodkiewicz Scholarship Foundation” przyznała mgr inż. Angelice Zaszczyńskiej nagrodę za pracę, którą laureatka przygotowuje do obrony doktorskiej w IPPT PAN.

 

Horyzontalny Punkt Kontaktowy w IPPT PAN

IPPT PAN wraz z Uniwersytetem Łódzkim i Politechniką Warszawską wszedł w skład konsorcjum, które utworzyło Horyzontalny Punkt Kontaktowy Makroregionu Polska Centrala (HPK MPC).

 

Międzynarodowa konferecja ICEM 2022

W dniach 17 - 21 lipca 2022 roku odbyła się Międzynarodowa Konferencja Mechaniki Doświadczalnej 19ICEM 2022. Konferencja została zorganizowana po raz pierwszy w Polsce.

 

Wyróżnienie w międzynarodowym konkursie IC-SHM, 2021

Mariusz Ostrowski, doktorant IPPT PAN, zajął szóste miejsce w  międzynarodowym konkursie „The 2nd International Competition for Structural Health Monitoring” - IC-SHM, 2021.

 

Międzynarodowa konferencja EACS 2022 w IPPT PAN

W dniach 10 - 13 czerwca 2022 roku w IPPT PAN odbyła się 7th European Conference on Structural Control (EACS 2022).

 

Promocje w IPPT PAN

W dniu 29 czerwca 2022 roku odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów potwierdzających uzyskanie stopni doktora habilitowanego i doktora, nadanych przez Radę Naukową IPPT PAN.

 

Wręczenie wyróżnień PTMTS

W dniu 24 czerwca 2022 roku w IPPT PAN odbyła się uroczystość wręczenia wyróżnień Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej (PTMTS).

 

Konferencja IWAMME 2022 w IPPT PAN

W dniach 24 - 25 czerwca 2022 roku w IPPT PAN odbyła się 1st International Workshop on Advanced Materials for Medicine and Environment 2022 - IWAMME 2022.

 

Międzynarodowe sympozjum IUTAM w IPPT PAN

W dniach 6-9 czerwca 2022 roku w IPPT PAN odbyło się Sympozjum IUTAM „Enhancing Material Performance by Exploiting Instabilities and Damage Evolution”.

 

Nowe projekty w IPPT PAN finansowane przez NCN

Narodowe Centrum Nauki (NCN) przyznało dofinansowanie czterem nowym projektom IPPT PAN. Kierownikami projektów są: prof. Tadeusz Burczyński, dr hab. Dariusz Jarząbek, dr Mohsen Rezaee Hajidehi, dr Jarosław Walczak

 

Międzynarodowy projekt AtomDeC w IPPT PAN

PPT PAN otrzymał środki w ramach programu V4-Japan Join Research Program „Advanced Materials”. Konsorcjum składa się z krajów grupy Wyszehradzkiej (Polski, Czech, Słowacji oraz Węgier) a także Japonii.

 

Porozumienie o współpracy WAT- IPPT PAN

Prof. Tadeusz Burczyński, dyrektor IPPT PAN podpisał umowę o współpracy z Wojskową Akademią Techniczną im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie.

 

Kamil Bieniek laureatem konkursu MT180

Kamil Bieniek, doktorant IPPT PAN został laureatem polskiej edycji francuskiego konkursu: Mój doktorat w 180 sekund, i zakwalifikował się do finałów dla Europy Środkowej.

 

Solidarni z Ukrainą!

Społeczność IPPT PAN zdecydowanie wyraża sprzeciw wobec wojny i potępia bestialskie działania Rosji na Ukrainie. Proponujemy wsparcie ukraińskim naukowcom oraz doktorantom.

 

Innowacje w biotechnologii

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszymi wynikami prac badawczych prowadzonych przez mgra inż. Piotra Topolewskiego pod kierunkiem dra hab. Michała Komorowskiego, prof. IPPT PAN.

 

Nowość wydawnicza IPPT PAN

Prezentujemy nową książkę prof. Michała Kleibera pt.: „Mądra Polska, zgodna Europa, solidarny świat. Stale poszerzana wiedza i innowacje na rzecz dobra wspólnego podstawami stabilnej przyszłości”.

 

Serdecznie zapraszamy także do odwiedzenia naszych baz danych IPPT PAN, w których przedstawiamy na bieżąco zestawienia naszych osiągnięć takich jak: patenty, doktoraty, habilitacje, publikacje (uwaga: liczba publikacji 2022 roku będzie się jeszcze zwiększać). 👉 https://www.ippt.pan.pl/o
Podziel się artykułem:
Kategoria A Plus

IPPT PAN

logo ippt            ul. Pawińskiego 5B, 02-106 Warszawa
  +48 22 826 12 81 (centrala)
  +48 22 826 98 15
 

Znajdź nas

mapka
© Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk 2023