Instytut Podstawowych Problemów Techniki
Polskiej Akademii Nauk

Pracownicy

mgr inż. Ved Prakash Dubey

Zakład Mechaniki Doświadczalnej (ZMD)
Pracownia Wytrzymałości Materiałów (PWM)
Laboratorium Badań Materiałów i Konstrukcji
doktorant
telefon: (+48) 22 826 12 81 wewn.: 340
pokój: -110
e-mail:

Lista rozdziałów w ostatnich monografiach
1. 
Kujur M.S., Dubey V.P., Mallick A., Gupta M., Materials Science and Materials Engineering, rozdział: Tensile Characteristics of Metal Matrix Composites, Elsevier, pp.298-312, 2021
2. 
Prakash Dubey V., Kopeć M., Mallick A., Kowalewski Z.L., MATERIAŁY I TECHNOLOGIE XXI WIEKU, rozdział: The effect of enhanced solid solubility on the microstructure and the mechanical properties in Al-Cr solid solution by powder metallurgy process, Politechnika Śląska, pp.59-64, 2021

Abstrakty konferencyjne
1.  Kopeć M., Dubey V.P., Brodecki A., Kowalewski Z.L., Failure analysis of orthopedic implants, IMPLANTY'2021, III Ogólnopolska Konferencja Naukowa IMPLANTY2021 Koncepcja a realia we współczesnych rozwiązaniach, 2021-06-18/06-18, Gdańsk (PL), pp.1, 2021

Słowa kluczowe:
medical fixation devices, orthopedicimplants, SEM, fracture analysis, titanium alloy, stainless steel

Afiliacje autorów:
Kopeć M. - IPPT PAN
Dubey V.P. - IPPT PAN
Brodecki A. - IPPT PAN
Kowalewski Z.L. - IPPT PAN
2.  Dubey V.P., Kopeć M., Mallick A., Kowalewski Z.L., An effect of enhanced solid solubility on the microstructure and mechanical properties of Al-Cr solid solution by powder metallurgy process, Międzynarodowa Studencka Sesja Naukowa Materiały i Technologie XXI wieku, 2021-05-28/05-28, Gliwice (PL), pp.1, 2021
3.  Dubey V.P., Kopeć M., Kowalewski Z.L., Insight of magnesium matrix nanocomposites for biomedical applications - a synthetic review, XXII Polish Conference on Biocybernetics and Biomedical Engineering, 2021-05-19/05-21, Warszawa (PL), pp.1, 2021

Kategoria A Plus

IPPT PAN

logo ippt            ul. Pawińskiego 5B, 02-106 Warszawa
  +48 22 826 12 81 (centrala)
  +48 22 826 98 15
 

Znajdź nas

mapka
© Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk 2021