Instytut Podstawowych Problemów Techniki
Polskiej Akademii Nauk

Kontakt

Biblioteka im. Witolda Nowackiego jest jednostką podrzędną IPPT PAN. Książnica została założona w 1953 r., jej patronem jest Profesor Witold Nowacki (biogram). Biblioteka IPPT PAN została zaliczona do bibliotek naukowych. Wśród celów działalności bibliotecznej wskazać można opracowanie i udostępnianie znajdujących się w zbiorach bibliotecznych osiągnięć naukowych, przedstawionych w formie publikacji drukowanych lub cyfrowych. Ważnym elementem działalności wspierającej naukę, realizowanym przez Bibliotekę IPPT PAN, są raporty bibliometryczne i opracowania statystyczne nauki. Działalność Biblioteki jest prowadzona na podstawie Ustawy o bibliotekach (Dz. U. 2018 poz. 574).

Biblioteka im. Witolda Nowackiego prowadzi wypożyczenia zbiorów drukowanych i elektronicznych dla doktorantów i pracowników, w tym również pracowników emerytowanych IPPT PAN. Zasoby biblioteczne udostępniane są również badaczom naukowym z innych ośrodków akademickich i naukowych - zapraszamy do odwiedzin Biblioteki w godzinach otwarcia Instytutu. Szczegółowe zasady udostępniania zbiorów bibliotecznych zostały określone w Regulaminie Biblioteki IPPT PAN. Z bibliografią księgozbioru naukowego IPPT PAN zapoznać się można w katalogu internetowym. Zamówienia od czytelników przyjmujemy na miejscu, w Wypożyczalni, jak również zdalnie, pod adresem e-mail:

     
Kategoria A Plus

IPPT PAN

logo ippt            ul. Pawińskiego 5B, 02-106 Warszawa
  +48 22 826 12 81 (centrala)
  +48 22 826 98 15
 

Znajdź nas

mapka
© Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk 2021